ISBN

978-94-91455-47-6

Paginas

28

Publicatiedatum

01/01/2019

 15,00

Moretum. Winter op het land

Auteur: Pseudo-Vergilius Patrick Lateur Anton van Wilderode

De Appendix Vergiliana is een ietwat misleidende verzamelnaam voor gedichten die nogal wat reminiscenties aan Vergilius bevatten, maar waarvan weinig of niets met zekerheid aan de dichter uit Mantua kan worden toegeschreven. Die collectie bevat wel een paar boeiende stukken, waarvan het Moretum wellicht het meest aantrekkelijke is. De idylle vertelt hoe een arme boer ´s morgens opstaat, brood bakt en beleg bereidt dat moretum heet, en daarna naar zijn akker vertrekt. Het gedicht geeft een ongewone inkijk in het dagelijks leven van een Romeinse keuterboer en is door zijn epische tournures niet vrij van parodie op het grote literaire genre.
Van Wilderode publiceerde Winter op het land in een Vergiliusnummer van Hermeneus in 1982. Archiefonderzoek rond Moretum bracht nog andere vertalingen aan het licht uit Catalepton van de Appendix Vergiliana.
Deze bundeling vormt het sluitstuk op het indrukwekkend vertaalwerk van Anton van Wilderode.

Knipsel

 

5

Weg, weg van hier, taal vol bombast en leegte
die door retoren wordt onderwezen;
en weg van hier ook, aangeblazen woorden
maar zeker niet door Griekse inspiratie.
Gij Selius, Tarquitius en Varro, –
een slag van mensen druipend van pretentie, –
weg van hier, lege bekkens uit de jeugdtijd.
En gij, mijn meeste zorg, Sextus Sabinus,
vaarwel ook, saam met alle knappe koppen!
Wij hijsen thans het zeil voor betere havens
op zoek getogen naar de wijze woorden
van onze grote Siro, om ons leven
voor alle soort van zorgen te vrijwaren.
En weg van hier, ja weg van hier, gij muzen,
gij vriendelijke muzen (want in waarheid
moet ik erkennen dat gij welgezind waart!).
Of liever: keer terug naar mijn geschriften,
maar dan bescheiden en bij tussenpozen!

(uit: Boek der kleinigheden)

 

Over de auteur

Anton van Wilderode, pseudoniem voor Cyriel Coupé (Moerbeke-Waas 1918 – Sint-Niklaas 1998), zag zijn dichtwerk bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie (1980) en de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het gehele oeuvre (1987). In 2018 verscheen bij P Weemoed mijn wereld, een bloemlezing uit zijn dichtbundels. Ook als vertaler van klassieke auteurs is Van Wilderode van grote betekenis. Sofokles’ Filoktetes was zijn eerste vertaling (1958), voor zijn Vergiliusvertaling ontving hij in 1975 de Koopalprijs, later kwam nog een keuze uit het werk van Horatius (Liederen uit mijn landhuis, 1988) en een vertaling van de Oden (Voltooid mijn monument, 1995). Postuum verscheen bij P Sappho (2002).

Patrick Lateur (Beveren-Leie, 1949) publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer. Van Anton van Wilderode bezorgde hij voor Lannoo Volledig dichtwerk (1999) en Nagelaten dichtwerk. Een keuze (2005). Bij Uitgeverij P Sappho (2002) en Weemoed mijn wereld. Honderd gedichten (2018).

Recensies

Er zijn nog geen reviews.