Anton van Wilderode

Anton van Wilderode, pseudoniem van Cyriel Coupé (Moerbeke-Waas, 1918 – Sint-Niklaas, 1998), heeft naast zijn indrukwekkend en meermaals bekroond poëtisch oeuvre, een belangrijk aandeel gehad in de vertaling van klassieke auteurs. In 1958 vertaalde hij de Philoctetes van Sophocles. Voor zijn gehele Vergiliusvertaling ontving hij in 1975 de Koopalprijs. Nadien bracht hij nog een keuze uit het werk van Horatius (Liederen uit mijn landhuis, 1988) en bezorgde hij een volledige vertaling van Horatius’ Carmina (Voltooid mijn monument, 1955).
Bij Uitgeverij P publiceerde hij in 1997 de dichtbundel Hout op snee.

Verschenen boeken