12,00

Maximes

Auteur: Leonardo da Vinci Patrick Lateur

In het nagelaten oeuvre van Leonardo da Vinci, duizenden pagina’s met annotaties en tekeningen, zijn er tal van bladzijden met een literair karakter: fabels, verhalen, grappen, raadsels, voorspellingen, brieven, persoonlijke aantekeningen, een bestiarium, fantastische evocaties, enz.

De manuscripten bevatten ook veel aantekeningen van filosofische aard: spreuken en vergelijkingen, allegorieën en citaten, aforismen en moraliserende gezegden. Ze zijn het resultaat van Leonardo’s lectuur, maar vooral van zijn eigen ervaring en reflectie, en geven een beeld van de onderzoekende en zoekende Da Vinci.
Zijn maximes getuigen van een vrij pessimistisch mens- en wereldbeeld, maar dat beeld wordt dragelijk door de ironie waarmee hij mensen en dingen benadert en door lichtpunten die hij bespeurt in de werking van mens en natuur.

Na de vertaling van fabels (P, 2001), Raadsels en voorspellingen (P, 2006) en Bestiarium (Voltaire, 2007) brengt Patrick Lateur de literaire Da Vinci weer wat dichterbij.

Over de auteur

PATRICK LATEUR (Beveren-Leien, 1949) is redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Hij publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer.

Recensies

  1. :

    ‘De grote Da Vinci was architect, uitvinder, componist…. kortom een schoolvoorbeeld van de homo universalis, de zogeheten universele geleerde. Als denker en schrijver komt hij tot uiting in Maximes, een reeks stellingen waarin hij mens zijn mens- en wereldbeeld uitdrukt. En daarin blijkt hij nogal pessimistisch te zijn. Maar een vleugje ironie houdt die visie draaglijk.’ (Kerk en Leven, Januari 2009)

    ‘Lateur brengt een mooie en doordachte verzameling bijeen, waarbij naast de brontekst de vertaling wordt opgenomen. Precies in hun kernachtigheid weten de uitspraken van Da Vinci de moderne lezer te raken. Maxime 48 luidt: “Berisp een vriend onder vier ogen en loof hem in het openbaar.”‘ (Tertio, 18.02.2009)

    ‘Leonardo noteerde de essentie van elk belangrijk gesprek, uit de boeken in zijn bibliotheek schreef hij ter overweging passages over. (…) Hij noteerde ook persoonlijke gedachten en scherpe observaties: hij looft de ervaring, prijst diegene die in de natuur naar oorzaken zoekt, hekelt passiviteit en pretentie(…)’ (De Leeswolf, jaargang 15, nr 2, maart 2009)

    ‘Een interessante uitgave, die Da Vinci’s ongebreidelde nieuwsgierigheid voelbaar maakt.’ (NDB Biblion, maart 2009)