Publicatiedatum

12/10/2016

ISBN

978-94-92339-19-5

 20,00

Krabbengang

Auteur: Stefaan van den Bremt

Stefaan van den Bremt verdient zijn eervolle plaats in de Parnassusreeks: Krabbengang brengt een selectie uit maar liefst 17 bundels en 48 jaar poëzie. Thematisch en vormelijk evolueert het werk constant. In zijn beginjaren verwierf hij een reputatie als politiek en sociaal geëngageerd dichter, rond de eeuwwisseling kwam het accent meer te liggen op de ik-gerichte gedichten. In weloverwogen woorden geeft hij een brede kijk op zijn persoonlijke herinneringen en lees- en kijkervaringen.

Met heldere taal vangt Van den Bremt het ongrijpbare in verrassende beelden. De dichter presenteert de verhouding tussen de versimpelde weergave van de werkelijkheid en de complexiteit van die werkelijkheid zelf. Met een verhelderende inleiding door prof.dr. Dirk de Geest.

Knipsel

Taalgetij

Waar blijf ik met het woord opdat het niet
wegebbe – en voorgoed? Een en al oor
ben ik, een en al schelp waarin teniet-
gegane woordenvloed zichzelf verloor

waar klank verkalkt, al bijna schrift,
een schelpjesschrift vol ingebed
dood tij, tot het verrijst, op drift
in een nog niet ontsloten alfabet.

Over de auteur

Stefaan van den Bremt (Aalst, 1941) debuteerde als dichter in 1968 met de dichtbundel Sextant onder het pseudoniem Stevi Braem en kreeg daarvoor de prijs voor het beste literaire debuut. Hij publiceerde tot nog toe meer dan veertig poëzietitels, waaronder zowel eigen bundels als vertalingen uit het Frans (o.m. Verhaeren en Maeterlinck), Spaans (o.m. Paz en Neruda), en Duits (Brecht en Kafka). Zijn werk leverde hem vele prijzen op: zo ontving hij de L.P. Boonprijs voor zijn hele œuvre, de Koopalbeurs voor letterkunde voor zijn vertaalwerk, en de internationale Poëzieprijs Zacatecas in Mexico.

Recensies

 1. :

  Daarbij slaat Van den Bremt het oog op wat zich in zijn directe leefomgeving aan hem voordoet, maar ook op wat er op zijn reizen door Europa en daarbuiten in zijn vizier is gekomen. Hij onderkent zijn eigen individualiteit in een onmisbaar sociaal verband. Hij zoekt de ander in zijn ontmoeting met de kunsten, de liefde, de natuur en de taal. (…) Aan zijn poëzie valt in vorm en inhoud de verbondenheid met de traditie af te lezen. In het bijzonder hebben de Franse en Spaanse poëzie zijn interesse. Zijn poëzie is bepaald niet eenvormig en gelijkluidend te noemen. zijn verzen zijn wisselend van lengte, net zoals dat met de versregellengte en de typografie het geval is. Van den Bremt is van meet af aan een bouwer van grote en kleine cycli geweest (…) Zijn poëzie laat zich in eerste instantie gemakkelijk lezen, maar bezit bij nader inzien een gelaagdheid die mede haar aantrekkelijkheid uitmaakt. Soms verrast hij ons met een archaïsme, dan weer gebruikt hij een woord van alledag. (…) Van den Bremt heeft ons met deze bloemlezing een interessante inkijk gegeven in zijn dichterlijk universum.

  Johan Reijmerink, Meander

 2. :

  Poëzie die in ‘krabbengang’ niet een rechtlijnige, vooraf uitgestippelde baan volgt, maar binnen een context van het moment een meanderend spoor achterlaat waarop de gedichten worden geënt. (…) Zonder dat het nadrukkelijk naar voren wordt geschoven, wordt gaandeweg de bloemlezing duidelijk dat Krabbengang thematisch is opgebouwd rond die gedichten waarin wordt gefocust op het woord zelf. Voor Van den Bremt is het dichten nooit een vrijblijven en/ofop vanzelfsprekend iets. Zijn evolutie als dichter is gepaard gegaan met een steeds weer opduikend gevoel van aarzeling die zekerheden onderuithaalt. (…) In Krabbengang staan, her en der verspreid over vijftig jaar dichterschap van Van den Bremt, tal van dergelijke kleinoden. Die laten zien hoe scherp het oog van de dichter wel moge zijn bij het in verwondering om zich heen zien.

  Jooris van Hulle, Poëziekrant

 3. :

  Selecteren houdt voor de dichter ook een vorm van herschrijven in. Hiermee positioneert Van den Bremt zich als ambachtsman die, vanuit het over de jaren heen gegroeide vakmanschap, blijft sleutelen aan zijn gedichten. (…) de dichter die in ‘krabbengang’ meandert tussen politiek en maatschappelijk engagement en de innerlijke gevoelswereld.

  Jooris van Hulle, Kunsttijdschrift Vlaanderen