8,70

Ingeblikt

Auteur: Wim Van den Abeele

‘Ook Wim Van den Abeele behoort tot dat soort dichters die slechts na lang aarzelen een bundel prijsgeven. Poëzie is voor hem het werkinstrument om te gaan naar ‘wie anders dan naar je zelf’.
In zijn verzen, die geschreven zijn in een erg gebalde stijl, die iets uitstraalt van het naakte bestaan, dringt hij door tot de onder de uiterlijke schijn verborgen aanwezigheid van het mysterie.
De poëzie van Wim Van den Abeele vraagt een sterke concentratie, verzwijgt meer dan ze werkelijk onthult en bereikt daardoor een eigen hoogte.’ Zo typeerde Poëziekrant het poëtisch oeuvre van Wim Van den Abeele.
 

Ingeblikt – zijn vijfde bundel na een decennium stilte – bestaat uit 4 cycli verzen die zowel het natuurlijke als menselijke milieu van de dichter beroeren. Daarbij gaat Wim Van den Abeele indringend, als een chirurg, te werk: hij snijdt tot het bot zichtbaar wordt en laat dan de lezer zelf oordelen.
Een fascinerende poëziebundel die bij de lezer diepe sporen trekt.

Knipsel

Een karrespoor snijdt
een korenveld in twee.

Wij liggen ruggelings
in de eerste twee wolken.

Zo blinkend stil kunnen
fietsen doen alsof zij slapen.

Over de auteur

Wim Van den Abeele (La Flèche, 1940), regent moderne talen, is leraar Nederlands aan het Leuvense Sint-Pieterscollege. Hij publiceerde gedichten in Dietsche Warande & BelfortPoëziekrantDe Brakke Hond enz. Van hem verschenen reeds vier dichtbundels: Archetypen (1963), Poëzie in 300 lijnen (1965), Archetypen II (1968) en Archetypen III (1983). Meermaals werd Van den Abeele gelauwerd om zijn werk: zo kreeg hij de Poëzieprijs van Vlassenbroek (1961) en ontving hij tweemaal de poëzieprijs Blanka Gyselen (1968 en 1986). Van 1983 tot 1990 was hij voorzitter van de vereniging Muzisch Meerdaal. Ingeblikt is zijn vijfde bundel met prachtige, geladen poëzie. Ongetwijfeld een nieuw hoogtepunt in zijn werk.

Recensies

  1. :

    ‘Vooral het verwonderd meevoelen met het kleine, en de gekwetste toon om de brutaliteit van het grote markeren deze uitgepuurde poëzie.’ (Het Belang van Limburg)

    ‘De poëzie vraagt een sterke concentratie, verzwijgt meer dan ze werkelijk onthult en bereikt daardoor een eigen hoogte.’ (Poëziekrant)

SKU: 252 Categorie: Tags: ,