Wim Van den Abeele

Wim Van den Abeele (La Flèche, 1940), regent moderne talen, is leraar Nederlands van het Leuvense Sint-Pieterscollege. Hij publiceerde gedichten in Dietsche Warande & Belfort, Poëziekrant, De Brakke Hond enz. Van hem verschenen reeds vier dichtbundels: Archetypen (1963), Poëzie in 300 lijnen (1965), Archetypen II (1968) en Archetypen III (1983).
Meermaals werd Van den Abeele gelauwerd om zijn werk: zo krijg hij de Poëzieprijs van Vlassenbroek  (1961) en ontving hij tweemaal de poëzieprijs Blanka Gyselen (1968 en 1986).
Van 1983 tot 1990 was hij voorzitter van de vereniging Muzisch Meerdaal.

Verschenen boeken