Publicatiedatum

13/12/2017

ISBN

978-90-79433-77-3

 20,00

In het spoor van Vergilius

Auteur: Milton Stijn Praet Strabo Wim Verbaal

Van alle dichters die Europa ooit heeft voortgebracht, is Vergilius allicht de meest invloedrijke. Deze bundel brengt drie gedichten bij elkaar uit verschillende bloeiperiodes van de Latijnse literatuur na de Oudheid. In De besloten tuin(842-849) schenkt de karolingische monnik en abt Walafried Strabo nieuw leven aan het vergiliaanse leerdicht. In Het verhaal van de ezel (ca. 1200) maken we kennis met een prins die als ezel wordt geboren, een sprookjesachtig avontuur in een spotepisch formaat. Tot slot neemt John Milton met zijn klassiek bucolische Klaaglied om Damon (1645) niet alleen afscheid van zijn gestorven vriend Charles Diodati, maar ook van het Latijn als dichterlijke taal.

Knipsel

De bruidegom trok plots zijn ezelsmantel uit,
het vel viel af, hij werd een nieuwe mens.
Het meisje zag het heerlijk lijf van haar adonis,
pas nog maar een lelijke verschijning.
Door zijn ongeziene schoonheid overweldigd
zwom ze regelrecht in Venus’ net.
Toen sloegen ze hun armen om elkanders nek
en brachten zij hun lippen bij elkaar.
Terstond sprong hij in bed en zij hem achterna.
De rest is tussen hen en hun matras
hoewel ik niet denk dat hun gluurder nog moest raden
wat en hoe er daar die nacht gespeeld werd.

uit:” Het verhaal van de ezel,” ASINARIUS

Over de auteur

Prof. dr. Wim Verbaal (Eindhoven, 1960) is als hoofddocent Latijnse taal en literatuur verbonden aan de afdeling Latijn binnen de vakgroep Letterkunde aan de Universiteit van Gent. Hij bracht bij Uitgeverij P reeds Rutilius Namatianus' Langs Romeinse kusten (2004) uit.

Dr. Stijn Praet (Aalst, 1986) behaalde zijn doctoraat in de Letterkunde in Gent en was vervolgens verbonden aan de Universiteit van Stockholm en Harvard. Sinds 2017 werkt hij als doctor-assistent in de vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent.

Recensies

 1. :

  Vergilius wordt beschouwd als de belangrijkste Romeinse dichter. Zijn werk kende ook na de klassieke oudheid veel navolging. Een drietal gedichten van relatief onbekende (navolgelingen) zijn opgenomen (…) In een uitvoerig nawoord worden de drie werken aan de lezer voorgesteld. Noten leggen namen, termen en verwijzingen uit. Door de vlotte Nederlandse vertaling kan nu ook een ruim publiek kennismaken met de interessante gedichten.

  Bernard Huyvaert, NBD Biblion

  Bij de drie gedichten staan de Latijnse tekst en de Nederlandse vertaling naast elkaar. Een uitvoerig notenapparaat moet de soms mysterieuze tekst verduidelijken. In het nawoord worden de drie teksten historisch en literair gesitueerd en toegelicht. In lijn met de andere publicaties in deze reeks van Uitgeverij P is veel zorg besteed aan de vormgeving.

  Joeri Facq, Prora

 2. :

  Zoals de vertalers in hun verzorgde nawoord laten zien, is Vergilius in de geschiedenis van de Westerse literatuur zonder meer onontkoombaar gebleken. Maar zijn massieve invloed uitte zich op velerlei wijzen, en daar legt deze fraaie en bijzonder fraai uitgegeven dichtbundel getuigenis van af.

  Toon van Houdt, KLEIO – Tijdschrift voor oude talen en antieke literatuur

 3. :

  De vertaling blijft vlot leesbaar door het gebruik van zesvoetige jamben en blijft het origineel grotendeels trouw. (…) In het spoor van Vergilius is een lezenswaardige uitgave, ruim geannoteerd en van een verklarende context voorzien. Die aanpak zorgt ervoor dat ook niet-specialisten hun weg zullen vinden in deze bundel.

  Jooris Van Hulle, Poëziekrant

 4. :

  Het nawoord en de sobere, trefzekere noten bij de vertaling helpen de relevante aspecten te ontdekken en de elegant vertaalde gedichten zo nog meer nar waarde te schatten. Al blijken de geselecteerde gedichten ook zonder die ‘ballast’ best genietbaar te zijn. En dat is niet in het minst te danken aan de virtuoze taal- en vertaalvaardigheid die de Gentse Latinisten Stijn Praet en Wim Verbaal steevast aan de dag leggen. Dankzij hun literaire talenten weten zij hun lezers op eengevarieerd en fijnzinnig poëtisch festijn te vergasten.

  Toon Van Houdt, Streven

 5. :

  (over ‘Het verhaal van de ezel’) Praet heeft de elegische disticha (…) vertaald in ritmische regels van afwisselend zes en vijf jambische voeten, waarbij hij zich enige vrijheid heeft veroorloofd. De uitstekende vertaling, waar de Latijnse tekst naast is afgedrukt, is vlot leesbaar en geeft de speelse ton van het gedicht goed weer.

  Mark Nieuwenhuis, Tiecelijn