23,00

De gedichten

Auteur: Stefaan van den Bremt Ramón López Velarde

Pablo Neruda noemde de Mexicaanse dichter Ramón López Velarde (1888-1921) ‘degene die aan de Spaans-Amerikaanse poëzie een smaak en een geur schonk die zal voortduren’. Zijn belang voor de ontwikkeling van de twintigste-eeuwse Mexicaanse dichtkunst kan moeilijk overschat worden. Hij hoort dan ook thuis in het rijtje nog bekendere namen als Octavio Paz, Ali Chumacero en Jaime Sabines. In De Gedichten/Los Poemas verzamelt vertaler-samensteller Stefaan van den Bremt alle tijdens López Velarde’s korte leven gebundelde gedichten vermeerderd met de in 1932 postuum verschenen verzen.

Uit het verhelderende nawoord van de vertaler blijkt dat “zijn poëzie het moet hebben van de spanning tussen de moderniserende, centralistische en laïciserende hoofdstad en de oeroude provinciale levenswaarden. Zij ontstaat uit een drang naar authenticiteit… Deze eis tot eerlijkheid leidt tot een aanhoudende wisseling van stemmingen en toonaarden… Zijn taalgebruik is nu eens archaïsch en verheven, dan weer gelardeerd met soms platvloerse en altijd ontnuchterende observaties.” Merkwaardig is ook de invloed van de mysterieuze en religieuze wereld van Georges Rodenbach en van de ‘esthetiek van de bruuske prikkelende schok’ van Emile Verhaeren op López Velarde.

“Zijn muze verrast de lezer met een verstrengeling van erotiek en religiositeit en laat hem verbaasd opkijken bij de speelse zelfspot en de weemoedige luciditeit.” Poëzie die de literaire fijnproever met verstomming zal slaan!

Knipsel

[…]
Herken je, thuisgekomen,
wat ’t Heiligdom moet zijn?
Vanuit de ranke torenlijn,
de hemel krassend, stuiven
in ’t rond uiteen de duiven,
alsof de torens jou, mijn hart,
begroeten, blij verward,
en met hun zakdoek wuiven.

Over de auteur

RAMÓN LÓPEZ VELARDE (Jerez, 1888- Mexico, 1921) was advocaat en maakte van dichtbij de Mexicaanse revolutie mee. Hij debuteerde in 1916 met La sangre devota (Het vrome bloed). In 1919 verschijnt zijn tweede bundel Zozobra (Rusteloosheid). Elf jaar na zijn al te vroege dood (1932) verschijnt postuum El son del corazón (De klank van het hart). STEFAAN VAN DEN BREMT (Aalst, 1941) is een gevierd dichter en een begenadigd vertaler. Bij Uitgeverij P publiceerde hij reeds succesrijke vertalingen van poëtisch werk van o.a. Jaime Sabines, José Luis Sierra en Marc Dugardin.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.