Rutilius

Rutilius Namatianus was een geboren Galliër, waarschijnlijk uit de streek van Toulouse. Ongetwijfeld hoorde hij tot de rijkere grootgrondbezitters in Gallië, die sinds het bewind van keizer Theodosius I (379-395) vooraanstaande posities innamen binnen de rijksadministratie. Ca. 412 stond hij aan het hoofd van de keizerlijke administratie, de paleisbeambten en de keizerlijke lijfwacht. Later bekleedde hij voor enkele maanden de stadsprefectuur over Rome.
Rutilius is een knap dichter in de traditioneel-klassieke zin van het woord. Zijn Latijn staat heel erg dicht bij dat van de dichters uit de Augusteïsche tijd. Zij hebben hem ook als voorbeeld gediend.

Verschenen boeken