Piet Thomas

Prof. dr. Piet Thomas (Aalst, 1929) promoveerde tot doctor in de Germaanse filologie op een proefschrift over de literatuurpsychologische opvattingen van Sigmund Freud. Hij was hoogleraar aan de KU Leuven en haar Campus Kortrijk, en publiceerde onder meer het Groot gebedenboek, het Klein Getijdenboek en Nu en altijd.
Samen met Edmond Ottevaere publiceerde hij bovendien De zevensprong / Der Siebensprung, een bloemlezing van 7 Duitstalige dichters van de 20e eeuw.

Verschenen boeken