Patricia Lasoen

Patricia Lasoen (Brugge, 1948) is één van de voornaamste Vlaamse vrouwelijke dichters van de tweede helft van de twintigste eeuw. Zij wordt beschouwd als een boegbeeld van het nieuw-realisme, maar het zou een misvatting zijn haar hele oeuvre onder die noemer te klasseren. Hoewel ze voorzien is van een meer dan deugdelijk waarnemingsvermogen, is het Lasoens persoonlijke interpretatie van het waargenomene, die de kracht van haar poëzie uitmaakt. Die interpretatie is niet zelden sociaal geëngageerd, surrealistisch getint, ronduit weemoedig, ja zelfs romantisch.

Verschenen boeken