Lieven De Cauter

Lieven De Cauter (Koolskamp, 1959) begon vroeg met het schrijven van – toen al bekroonde – poëzie. Vanaf begin jaren tachtig verschijnen sporadisch gedichten van hem in De Brakke Hond, Diogenes, Deus ex Machina en vooral DW&B. In 1986 wordt hij in Yang tot de “in kwalitatief opzicht betere dichters, voor het eclectisme meer typische en wat minder productieve dichters” gerekend.
Na zijn studies filosofie en kunstgeschiedenis wendt hij zich naar de reflectie en het essay. In 1991 verscheen van hem Het hiernamaals van de kunst met monografieën over musea en kunstenaars en bespiegelingen over de situatie van de hedendaagse beeldende kunst.
In 1995 volgde dan een bundeling essays over moderne ervaringshonger, Archeologie van de kick. Verhalen over moderniteit en ervaring.
Hij werkte mee aan het controversiële praatprogramma Container (BRT).
Aan de KULeuven promoveerde hij in 1996 op een proefschrift over Walter Benjamin, De Dwerg in de schaakautomaat. Benjamins verborgen leer (SUN, 1999).
Momenteel is De Cauter werkzaam als onderzoeker en docent cultuurfilosofie aan diverse instellingen.

Verschenen boeken