Jan Papy

Jan Papy (Mortsel, 1965) studeerde Klassieke Filologie en Wijsbegeerte aan de KULeuven. Zijn doctoraal proefschrift handelde over de correspondentie van Justus Lipsius. Momenteel is hij als hoofddocent Latijnse Taal- en Letterkunde aan diezelfde universiteit verbonden en richt hij zijn onderzoek als neo-latinist op het humanisme in Italië (o.a. Petrarca) en de Nederlanden (o.a. Lipsius en Erasmus).

Verschenen boeken