Zelf uitgeven?

Vele mensen dromen ervan een dichtbundel uit te geven. Slechts enkelen zijn uitverkoren. Dagelijks ontvangen wij vragen in verband met “uitgeven”: hoe gaat het in zijn werk? Kan ik een manuscript insturen? Hoe lang duurt het vooraleer ik antwoord krijg? …

Om een antwoord te bieden op deze en andere vragen hebben we deze pagina aan onze website toegevoegd. Bovendien laat het grote aanbod van dagelijkse inzendingen voor publicatie en/of beoordeling sinds enige tijd het niet meer toe om inzendingen persoonlijk op te volgen. Wij vragen uitdrukkelijk begrip voor deze manier van werken.

Hieronder volgen een aantal richtlijnen voor het insturen van gedichten met het oog op eventuele publicatie. Mocht u nog andere vragen hebben, neem dan gerust contact op met de uitgeverij.

Leo Peeraer
Uitgever

Poëzie
Uitgeverij P is in de eerste plaats een poëzie-uitgeverij. Proza-inzendingen, essay, kortverhaal, … komen niet in aanmerking voor publicatie en worden dus ook niet gelezen door de lectoren.

Selectie
Het is mogelijk om gedichten in te sturen voor beoordeling, met het oog op eventuele publicatie. Wij benadrukken echter dat wij bij voorkeur een selectie ontvangen. Indien de ingestuurde gedichten onze nieuwsgierigheid opwekken, nemen wij contact op met de vraag om meer gedichten in te sturen.

Traditionele post
U kunt uw manuscript uitsluitend indienen per traditionele post, d.w.z. een printversie op papier. Gelieve duidelijk uw naam, adres en eventuele e-mailadres te vermelden.
Afgewezen manuscripten worden niet geretourneerd.

Evaluatie en beoordeling
Uitgeverij P werkt met onafhankelijke en externe lectoren. Een beoordeling kan enkele maanden op zich laten wachten. Dat komt enerzijds door het grote aanbod en anderzijds door het feit dat wij een beroep doen op meerdere lectoren.

Niet voor publicatie
Indien u binnen de 6 maanden niets van de uitgeverij verneemt, betekent dit dat uw manuscript niet in aanmerking komt voor publicatie. Over het eindoordeel van de uitgever wordt geen correspondentie gevoerd. Afwijzingen worden niet gemotiveerd.

Dat uw manuscript niet aan onze normen voor publicatie voldoet, wil daarom niet zeggen dat het een slecht manuscript is. Wij wijzen er graag op dat het oordeel van onze lectoren en het eindoordeel van de uitgever, subjectieve meningen zijn. Anderen kunnen uw poëzie anders beoordelen.