24,50

Vader, zeg me …

Auteur: Dirk Hanssens Anne van Herreweghen

In Vader, zeg me… begeeft Dirk Hanssens zich in een wereld van leiders, kluizenaars en monniken. Ontstaan vanuit vijftig wijze woorden bieden vierentwintig verhalen een hedendaagse en heldere kijk op de goddelijke wijsheden die zich in de Egyptische woestijn verschuilen. Gebaseerd op historische feiten banen spirituele gezegden, metafysische raadsels maar ook sprookjesachtige elementen en fabelachtige dieren zich een weg tussen de obelisken en de met hiëroglyfen beschreven papyri.

Bij dit krachtvoer voor de geest hoort een indrukwekkende afdeling ‘feitenmateriaal’. Een verklarende woordenlijst maakt het voor elke leek mogelijk om de teksten in hun diepzinnige volledigheid te begrijpen. Een personenregister en een beknopt historisch overzicht, plaatst het geheel in historisch perspectief. Bovendien wordt ook de symboliek van fauna en flora in twee overzichtslijsten meegegeven.

Vader, zeg me… is een verrijkende bundel die antwoorden biedt op vele levensvragen.

De oud-Griekse bronteksten worden afgedrukt en werden opnieuw door Prof. Maurits Pinnoy vertaald. Vader, zeg me… werd geïllustreerd met meer dan dertig gestileerde tekeningen van Anne van Herreweghen.

 

Knipsel

De Genadeslag
Naar een vaderspreuk over abt Ammonas

Staat de zomerzon in het zenit, dan sluiten alle dingen, de levende zowel als de levenloze, hun kiemen van trots diep in hun binnenste, daar waar ze veilig zijn voor de moordende steek van de middag. Gelijk het klimmen van het kwik daalt een trillend fluïdum over de aarde, zwaar en drukkend alsof het ervoor wil waarschuwen dat het minste verzet tegen de tomeloze zon met uitdroging zal worden afgestraft. Elke muilezel, elke grasspriet en elke zandkorrel verglijden in solipsisme. De schepselen krijgen de aanblik van fantomen, lichamen gemummificeerd in sprookjesachtig lichtende cocons van bevende lucht. Alles lijkt te wachten op het moment suprême waarop een enkele lichtstraat de hele wereld naar de hemel zuigt. Het landschap leidt een onnatuurlijk bestaand. (…)

Over de auteur

Dirk Hanssens (1962) is prior van de Benedictijnerabdij Keizersberg in Leuven en publiceerde o.a. Het huis van hogerhand (1999). Hij was tevens medesamensteller van Tot dit moment (2000) rond ouderenzorg.

Recensies

 1. :

  ‘Vader, zeg me… is een joyeus en royaal boeteboek, een volzintuiglijk spiritualiteitsboek, een humoristische reeks parabels, (…) het is helder en diep wijsgerig, het is een denkersboek vol gevoelens, het is natuur en bovennatuur, het is psychologie maar dan vanuit het verhaal -niet vanuit de analyse- er schijnen twinkelende maar verre sterren in die je heel dichtbij kunt weten. En ook: Vader, zeg me… is één van de belangrijke boeken die richting geeft in een tijdsgewricht dat nood heeft aan vaders en nood heeft aan mensen die zowel de juiste vragen kunnen stellen als goed kunnen luisteren.’ (Karel Sergen)

  ‘Aan het slot biedt Hanssens veel nuttige en interessante informatie: woordverklaringen, symboliek van fauna en flora, gegevens over personen en plaatsen, tijdtabel, kaartje, bibliografie. De vaak paginavullende pentekeningen zijn van een aantrekkelijke eenvoud. Hanssens wil de levenswijsheid tot de lezer brengen.’ (Nederlandse Bibliotheek Dienst)

  ‘(…) originele en boeiende verhalen (…) een goudmijn van praktische wijsheid voor het geestelijk leven. DH weet de droge en knoestige woestijnspreuken leven in te blazen en de moderne lezer behulpzaam te zijn bij het exploreren van deze geestelijke bron.’ (Benedictijns tijdschrift)

  ‘Een interessant experiment, dat voor veel lezers de weg naar de wijsheid van de woestijnvaders kan openen. (…) De verhalende, moderne vorm van Hanssens maakt de toegang veel gemakkelijker. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de frequent ingelaste dialogen in alledaagse taal en door tal van evocatieve, schilderachtige details van het woestijnleven.’ (Streven, januari 2005)

  ‘hoopt met zijn bewerking van de immer zoekende anachoreten ook de zoekers van nu te inspireren.’ (TGL, sept-okt 2005)

  ‘boek is minstens een interessant experiment, dat voor veel lezers de weg naar de wijsheid van de woestijnvaders kan openen.’ (Streven, januari 2005)