22,00

Tracht de verwonde wereld te bezingen

Auteur: René Smeets Kris Van Heuckelom Adam Zagajewski

Tracht de verwonde wereld te bezingen biedt een representatief overzicht van Zagajewski’s omvangrijke poëtische œuvre, van zijn vroege dichtbundels uit de jaren zeventig tot zijn meest recente, nog niet gebundelde werk. De gedichten werden ingeleid, gekozen en vertaald door René Smeets en Kris Van Heuckelom.

Terwijl in Zagajewski’s vroege werk de sombere politieke en maatschappelijke atmosfeer van de Poolse Volksrepubliek ontegensprekelijk aanwezig is, ontwikkelt hij vanaf de jaren tachtig een andere kijk op het schrijverschap. De teneur van zijn rijpe poëzie is er één van een soms haast tastbare wereldvreemdheid. Zagajewski’s verzen doen ons denken aan een man die de wereld rondom hem niet begrijpt, niet wil begrijpen.

Ettelijke literaire prijzen, zoals de Kurt Tocholsky-prijs van de stad Stockholm en de Prix de la Liberté van Parijs, zijn Zagajewski de voorbije decennia te beurt gevallen. In 2004 werd hem een van de belangrijkste Amerikaanse onderscheidingen voor buitenlandse literatuur, de Neustadt International Prize for Literature, toegekend. Het zegt veel over de steeds grotere buitenlandse erkenning die Zagajewski’s werk – in het spoor van de inmiddels overleden Poolse Nobelprijswinnaars Czesław Miłosz en Wisława Szymborska – geniet.

Over de auteur

Adam Zagajewski werd in 1945 geboren in het Poolse Lwów (thans in Oekraine). Hoewel hij ook een tijdlang in Duitsland en Frankrijk heeft gewoond en sinds het einde van de jaren tachtig zijn tijd verdeelt tussen Europa en de Verenigde Staten, is hij zijn poëzie steeds in het Pools blijven schrijven. 

Over de samenstellers-vertalers:

René Smeets is sinds 1999 actief als literair vertaler. Bij Uitgeverij P verschenen vertalingen van Hans Magnus Enzensberger (Kiosk, 1999; Lichter dan lucht, 2001) en René Depestre (Haïti in al mijn dromen, 2002; Afscheidspsalm aan de rock-’n-roll. Elvis Presley 1935-1977, 2004) alsmede een bloemlezing van wijngedichten (Met jou open ik oude nachten. De mooiste wijngedichten uit de wereldliteratuur, 2004). In samenwerking met Maarten Tengbergen en Kris Van Heuckelom verscheen in 2008 Na de dood stond ik midden in het leven. Kopstukken van de naoorlogse Poolse poëzie. 

Kris Van Heuckelom is docent Poolse taal- en letterkunde aan de KULeuven. Hij vertaalde eerder onder meer poëzie van Czesław Miłosz, Jacek Podsiadło en Paweł Marcinkiewicz.

Recensies

 1. :

  Zagajewski slaagt er in bepaalde gedichten in om een dimensie te bereiken die tegelijk metafysisch en concreet is.
  De Standaard

  Deze bloemlezing is een belangrijk boek om te lezen, te herlezen en te koesteren.
  De Standaard

 2. :

  Scherpzinnig geformuleerde inzichten, fluwelen ironie en de huiverende zekerheid dat poëzie misschien iets vermag uit te spreken wat zich als een omarmend verband over de wereld legt. (…) Een poëtische dynamiek die iets onontkoombaars heeft.

  (…) Hij hanteert zijn woord als scalpel en dringt met zijn intimistische stemd door tot de kern(en) van ons bestaan.

  De Leeswolf

 3. :

  Zijn poëzie is niet heel moeilijk, spreekt direct aan, maar is tegelijkertijd van een zeer hoog niveau. De uitstekend vertaalde (tweetalige) bundel bevat een representatieve keuze uit Zagajewski’s hele werk.

  NBD Biblion