8,70

Pour un vaurien

Auteur: Chris Yperman

De ongewone sonnetten die Chris Yperman opvoert in Pour un vaurien, zijn bijwijlen ontroerend, dramatisch, … en tegelijkertijd is een guitige knipoog nooit ver weg. De dichteres bewandelt de paden van de geliefde en mijmeringen over liefhebben, intimiteit en begeerte worden afgewisseld met herinneringen. Ypermans stijl blijft er echter steevast voor zorgen dat dit op een compacte, soms zelfs on-romantische manier gebeurt. Eigenlijk maakt zij andere liefdesgedichten en dat maakt haar werk net zo origineel. 

 

Knipsel

Later
als de dood niet meer langskomt
als hij slentert
in verlaten gebieden

zit jij terug op je stoel in de keuken
mijn veertien-achttien soldaat
steek ik mijn handen onder je vest
en stroop ik je hemd omhoog

voel ik je ranke lijf
je ruige armen
ruik ik je geurende zoete zweet

maar als je niet komt
branden zwarte vlekken op mijn ziel
en sterf ik in vele douleuren.

Over de auteur

Chris Yperman (Merksem, 1935) schrijft zowel romans (Een heel klein scheepjePour Delphine, e.a.), als poëzie en toneelstukken en -bewerkingen. Zij publiceert sinds 1954 in talrijke tijdschriften en verzamelwerken. Vaak liet en laat zij zich inspireren door de kunstwerken van Roel D'Haese, haar overleden echtgenoot. Zo schreef zij in 1971 in haar bundel 49 sculptures gedichten bij gouden beeldjes van zijn hand. Zij nam meerdere keren deel aan De Nacht van de Poëzie en geniet al jaren grote faam in de literaire wereld.

Recensies

  1. :

    Over Pour un vaurien:

    ‘De poëzie van Chris Yperman is het sterkst als zij rechtuit rechtaan haar verhaal doet. (…) Observaties gekruid met de haar typerende zintuiglijkheid, ook al in haar eerste publicaties aanwezig, blijven kenmerkend voor haar stijl. Wat ‘maffe’ regels als ‘en onder mijn kleren / zijn vingers als mussen / zijn voeten als warme konijnen’ zijn typerende pareltjes in Ypermans poëtische wereld.’ (De Houten Gong)

    ‘Zij behoort bij de betere dichters in Vlaanderen, zeker weten. (…) Originele romantische poëzie die verrast door haar compacte, taalzuivere verwoording, suggestieve liefdesgedichten die nooit sentimenteel of ziekelijk melancholisch klinken.’ (De Vrijzinnige Lezer)

SKU: 319 Categorie: Tags: ,