14,75

Planetarium

Auteur: Daniel Hugo

Planetarium is een selectie gedichten uit het werk van Daniel Hugo van 1982 tot 1998. In zijn poëtica balanceert Daniel Hugo voortdurend tussen ernst en humor. Hoewel hij zegt speels met zijn dichterschap te willen omgaan, verraden zijn thema’s dat het leven niet zomaar lichtvoetig op rijm kan gezet worden. Een moeilijke gewichtsoefening waarin enerzijds het besef van menselijke eindigheid en kwetsbaarheid, en de worsteling met zijn calvinistisch verleden aan bod komen, anderzijds de natuur en de vrouw soelaas brengen.

Het opvallendste thema echter bij Hugo is de poëzie zelf. In talloze gedichten communiceert hij – van mild-ironisch tot ronduit cynisch – over zijn dichterschap en over de taak van de dichter in de samenleving.
Uit de voor Planetarium gekozen gedichten spreekt een sterke verbondenheid met land en taal, maar ook met elementen als ‘water’ en ‘tijd’. Autobiografische gegevens en de zintuiglijke werkelijkheid worden zo tot compacte, extreem vormtechnische verzen verwerkt.

Knipsel

in Frankrijks weidse platteland
– waar mijn wortels zijn geplant –
stappen we ’s ochtends door de rijp

mijn Vlaamse vriend zegt: ‘het land
ligt geheel onder gerijmd: de heggen,
de perelaar, de wijngaarden’ – ik kijk

rond en, ja waarachtig, zelfs het vers
over het witte weiland is berijmd

Over de auteur

Daniel Hugo (Stellenbosch, 1955) is sinds 1988 als omroeper verbonden aan de Afrikaanstalige 'Radio Sonder Grense' van de openbare omroep SAUK in Kaapstad. Hij is verantwoordelijk voor de wekelijkse literaire programma's Vers en Klank en Kkrywers en boeke. Voorts maakt hij geregeld documentaires over Zuid-Afrikaane schrijvers. Voor deze laatste kreeg hij twee keer de Artes- en vier keer de ATKV-prijs. Daniel Hugo liep school in Windhoek (Namibië), en behaalde een B.A. Afrikaans en Nederlands aan de universiteit van Stellenbosch waar hij lid was van het 'Letterkundig Laboratorium' geleid door D.J. Opperman. In 1979 geeft hij les in Windhoek en in hetzelfde jaar verwerft hij een M.A.-graad aan de universiteit van Pretoria met een verhandeling over de poëzie van Opperman. Van 1980 tot 1988 is hij lector Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Oranje-Vrijstaat. In 1983 studeert hij een jaar aan de K.U.Leuven. In 1989 behaalt hij een doctoraat met een proefschrift over 'vernufpoësie' in het Afrikaans. Van 1980 tot 1989 was hij bestuurslid van de Afrikaanse Skrywersgilde. Daniel Hugo schreef een hele rij dichtbundels, waarvan Scheurkalender, uit 1998, de jongste is. Hij heeft ook een aantal bundels samengesteld. Voorts vertaalt hij uit het Engels en het Nederlands. Zo heeft hij Herman De Coninck, Tom Lanoye, Jean-Pierre Rawie en de roman De Aanslag van Harry Mulisch in het Afrikaans vertaald. Jacqueline Caenberghs voerde de moeilijke vertaalopdracht op een schitterende manier uit.

Recensies

 1. :

  ‘Daniel Hugo definieert zijn poëzie als ‘vernufpoësie’, of poëzie als intellectueel spel met de taal in al haar aspecten. (…) Jacqueline Caenberghs voerde de moeilijke aspecten op een schitterende manier uit. Geniet ervan!’ (De Vrijzinnige Lezer)

  ‘De gedichten van Daniel Hugo zijn ook in vertaling heel toegankelijk, intrigerend en charmant. Planetarium is een voortreffelijk werkstuk.’ (Kreatief)

  ‘… geeft elke vertaling een duidelijk, vaak ook een toelichtend beeld van wat het origineel zegt, blijft het oog hebben voor de formele waarde, streeft ze naar een adequate inhoudelijke verantwoording.’ (Vlaanderen)

  ‘De gedichten van Daniel Hugo spreken direct aan en zijn een levend bewijs voor de schoonheid van het Zuid-Afrikaans.’ (NBD)

  ‘De bloemlezing Planetarium biedt een diepgaand inzicht in de themata die aan bod komen in de poëzie van Daniel Hugo en in zijn poëticale opvattingen.’ (LeesIdee)

SKU: 317 Categorie: Tags: ,