9,80

Omgewoelde aarde

Auteur: Ivan Godfroid

Omgewoelde aarde is een diepmenselijke bundel over onmenselijke gebeurtenissen. In een plastische, sobere taal beeldt Ivan Godfroid de gruwelen uit die mensen elkaar aandoen met hakmes en machete. Geweld leidt tot geweld. Wreedheid leidt tot wraak. Maar ondanks deze spiraal van terreur is Omgewoelde aarde een serene getuigenis, waarschijnlijk omdat de onwezenlijk mooie natuur van Rwanda niet alleen de getuige is van deze gewelddaden, maar terzelfdertijd de belofte van vrede en rust in zich draagt.
Omgewoelde aarde is een bundel van hoop voor een land waar hoop lijkt weggetrokken. Een bundel van respect en… onmacht. 

Knipsel

ogen schraal
door de aanblik
van een ondraaglijke spiraal

hart verschrompeld
door het gif waarin
het steeds weer werd ondergedompeld

huid vertrokken
van de littekens
uit vele levens

de dood is zo vaak
ongevraagd in huis gedrongen
dat hardnekkige dromen
tot puin werden verwrongen

Over de auteur

Ivan Godfroid (Nyarugenge (Kigali), 1957) promoveerde aan de universiteit van Gent in 1981 als landbouwkundig ingenieur, richting landbouweconomie en -sociologie van tropische en subtropische streken. Daarna werkte hij twee jaar in Thailand, vier jaar in Rwanda en twee jaar in de Filippijnen. Thans begeleidt hij de projecten die NGO Coopibo (Heverlee) ondersteunt in vijf Afrikaanse landen: Rwanda, Zaïre, Oeganda, Tanzania en Zimbabwe. Ivan Godfroid publiceerde tot nu toe een enkel gedicht in het tijdschrift Rondom Rwanda en in de reeks ANV-poëzie. Omgewoelde aarde is zijn debuut als dichter.

Recensies

  1. :

    ‘In plaats van te kiezen voor een programmatische, politieke lyriek heeft Godfroid – naar mijn mening terecht – geopteerd voor een indirect aanwezig stellen van de problemen, door te demonstreren hoe ze het dagelijkse functioneren grondig hebben ondergraven. Die doorkruising van ‘normaal’ en hoogst verontrustend gedrag draagt de bundel.’ (LeesIdee)

    ‘Godfroids Rwanda-gedichten graven tot bij elke nutteloze dode die in zijn massagraf nooit werd geëerd. (…) Ze griffen zich dieper en waarachtiger in ons collectief geheugen dan tv-beelden of reportages kunnen doen.’ (Het Belang van Limburg)

SKU: 301 Categorie: Tags: ,