18,00

Minne is wonderzoet in al haar stormen

Auteur: Lucienne Stassaert

Van Hadewijch is geen enkele getuigenis of levensbeschrijving bewaard gebleven. Toch wordt het oeuvre van de mystica beschouwd als het onbetwiste hoogtepunt van de 13de-eeuwse Dietse minnelyriek.

Minne is wonderzoet in al haar stormen is een selectie uit de Mengeldichten en Strofische Gedichten in een prachtige hertaling van Lucienne Stassaert.

Zowel in haar Brieven als in haar Mengeldichten en Strofische Gedichten had de geniale Hadewijch maar één leidmotief: de minne en haar ‘kuren’. Daarbij is de dichteres didactisch en lyrisch, geleerd en emotioneel, vrij en tegelijk met huid en haar aan Minnen gebonden. En al kan men bij de troubadours en trouvères soms eenzelfde vertwijfeling ontdekken, toch bezit de intensiteit van haar Minnemystiek een meerwaarde die geen minnezanger ooit zo treffend heeft verwoord.

Gewoonweg een schitterend boek!

Knipsel

Ach, hoe zou mij iets raken, lief, dan gij?
Dat ik u niet geheel bezit, komt door mij,
En dat ik u niet ten volle kan voldoen
Met ware minne, edel en vrij.
Gaf men u iets dat minder zij,
Men zou u veel tekort doen,
Want gij wenst alle minne
Met hart en zinnen
En gelijkgezinde zielen.
Die wanen te minnen
Zonder eerst te beginnen,
Waren steeds zij die afvielen.

Over de auteur

Lucienne Stassaert (Antwerpen, 1936) debuteerde in 1964 met poëtisch proza. Sindsdien publiceerde ze dichtbundels, romans, toneelstukken en hoorspelen. Lucienne Stassaert heeft iets met sterke vrouwen. In 2000 vertaalde ze een selectie uit de Collected poems van de Amerikaanse cultdichteres Sylvia Plath: Mijn uren zijn met schaduw gehuwd. Bij Uitgeverij P verschenen ook de bundels Tussen water en wind (1998) en Afscheidsliedjes (2001).

Recensies

 1. :

  ‘De hertaling van Lucienne Stassaert dwingt bewondering af. Ze is er niet alleen in geslaagd de oorspronkelijke muzikaliteit voor een groot deel te bewaren… maar ze heeft ook de enorme zeggingskracht van de woorden in haar hertaling weten te behouden.’ (Erik Vermeulen in ‘Ons Brussel’)

  ‘Dertiende-eeuwse minnelyriek van de legendarische mystica, mooi ‘hertaald’ door Stassaert’ (Trouw)

  ‘Lucienne Stassaert is er wonderwel in geslaagd het Diets om te zetten naar een sprankelend modern Nederlands.’ (Katholiek Nieuwsblad)

  ‘… een mooie uitgave.’ (NBD)

  ‘… vaak goedlopende ritmische gedichten…’ (De Volkskrant)

  ‘Stassaert is een schromelijk onderschat schrijfster die hier opnieuw het onmogelijke mogelijk maakt.’ (Ons Brussel)

  ‘Een voortreffelijke hertaling, stijlvol uitgegeven.
  Onze grootste Dietse mystica én ongetwijfeld één der geniaalste dichters uit de Nederlanden én uit de wereldliteratuur, is de jongste tijd aan een heropbloei toe. Hadewijchs verrukkelijke lyriek, (…) haar mystieke en toch zeer menselijke, hartstochtelijke – soms erotisch geladen – poëzie (…) is door Lucienne Stassaert schitterend vertaald.’ (’t Pallieterke)

SKU: 289 Categorie: Tags: ,