17,00

Middelheim Live

Auteur: Bart Stouten

Meermaals verklaarde Bart Stouten in het verleden dat hij ‘een heel bijzondere band’ heeft met de tentoongestelde werken in het Middelheimmuseum. Hij gaat zelfs zo ver te poneren dat zijn dichterschap letterlijk in Middelheim geboren werd.

Deze bundel, Middelheim Live, is een getuige van de complexe interactie tussen beelden en verzen. Soms ‘dicteert’ een beeld de thematiek van een gedicht, maar soms ook ‘verlangt’ en ‘zoekt’ een existentieel gedicht haar eigen beeld. De lezer wordt door de bundel uitgenodigd om op zoek te gaan naar een eigen woordmuseum en om de bundel al wandelend te lezen, onder het motto ‘solvitur ambulando’: alle ziels­problemen worden immers al wandelend opgelost, dankzij het Beeld. Daarom ook de titel Middelheim Live.

Knipsel

Eindeloze kronkel’ (II) – Max Bill
(Omdat poëzie een dekking zoeken is, in woorden)

Het is altijd een vreemde macht
die de geheimzinnige poort binnendringt
van de liefde, altijd een wetteloos genot
dat de nobele verovering van volmaakte lippen
als een confuus begin ziet, een zot excuus

Daarom zoeken wij dekking in woorden,
onder een zacht hijgen, voorbij het neerzijgen
midden in de nacht. Wat de daad smoorde
was bittere noodzaak, te pijnlijk voor taal
die op zoek was naar een heilige Graal.

Over de auteur

Bart Stouten is licentiaat-vertaler en gevierd radiomaker voor Klara. Zijn eerste bundel Sapporo Blues (2002) werd zeer warm onthaald. Sindsdien publiceert hij op regelmatige basis dichtbundels. Zijn gedichten werden meermaals gepubliceerd in tijdschriften zoals Poëziekrant en Het Liegend Konijn. Ook zijn proza wordt fel gesmaakt en is recent in Nederland bekroond.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.