16,50

Kruisweg in de stad

Auteur: Patrick Lateur

Het uitgangspunt voor Kruisweg in de stad zijn twaalf meditatieve teksten, die geschreven werden vanuit de ikfiguur van Jezus en die een nieuwe plaats krijgen binnen de gekende kruisweg met veertien staties. Afwijkend van de traditionele invulling wordt hier gebruik gemaakt van flashbacks, die het verraad van Judas, de verloochening van Petrus en de geseling evoceren.

De kruisweg kreeg een preludium mee (Laatste Avondmaal en Getsemane) en een postludium (De levende). In dit laatste worden deels paulinische teksten verwerkt. De perikopen zijn genomen uit of leunen sterk aan bij de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.

Een nieuwe kruisweg maar wel met de oorspronkelijke waarden en ideeën. Indrukwekkend! Deze uitgave wordt verlucht met een 12-tal sobere, maar aangrijpende – in 4 kleuren afgedrukte – materiewerken van Luc Hoenraet.

Knipsel

Op de Olijfberg was hij even blijven staan.
Zijn ogen had hij laten gaan over de stad.
Zij heeft hem nooit begrepen.
Zij heeft het nooit geweten.
Er valt een lange schaduw van de heuvels.
Binnen de schemer van de bovenzaal
in een of ander huis vindt hij
de kleine kring van zijn getrouwen.
Door ramen dringt het dreigend duister
van onbegrip
van zelfzucht en
van macht.
Daar buiten weegt de Wet
en tergend ligt de Tempel.

Over de auteur

PATRICK LATEUR (Beveren-Leie, 1949) is leraar Latijn-Grieks te Gijzegem, lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen. Bij Uitgeverij P publiceerde hij de dichtbundels Zeven vrouwenRome & Assisi en Ravenna en bracht vertalingen van het Pervigilium Veneris, Ausonius’ Cupido cruciatus, fabels van Leonardo da Vinci en van Leon Battista Alberti, en kunstbrieven van Pietro Aretino. Voor P redigeerde hij ook de uitgave van de Sapphovertaling van Anton van Wilderode en voor de Parnassusreeks stelde hij een bloemlezing samen uit de poëzie van Willy Spillebeen. Bij andere uitgevers bracht hij o.m. vertalingen van Pindaros, Epiktetos, Ausonius, Frans van Assisi en Mario Luzi, en bloemlezingen van Griekse literatuur, evangeliegedichten, Rome- en Toscaneteksten en daggedichten. www.patricklateur.be LUC HOENRAET (Aalst, 1941) leeft en werkt in Brussel. Zijn indrukwekkende oeuvre omvat (materie)schilderijen, tekeningen, etsen, lino’s, litho’s, zeefdrukken, installaties, assemblages en collages. “Dat het Grieks kruis en het sint-andrieskruis doorheen de jaren standvastig bleven opduiken in zowel zijn schilderkunstig als zijn grafisch werk, is tekenend voor de twijfel waaraan de kunstenaar lange tijd onderhevig was. Zijn levenscredo luidde tot het begin van de jaren negentig dan ook niet voor niets: ‘De twijfel is mijn geloof.’ In de jaren die daarop volgden, evolueerde hij als gevolg van een aantal ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven tot iemand die in het geloof een existentiële geloofwaardigheid gevonden heeft. [...] In het actuele kunstveld neemt Luc Hoenraet sinds lange tijd de positie van een buitenstaander in. Zijn kunstenaarschap ontleent zijn ‘autonome positie’ vooral hieraan: het verenigt een consequent volgehouden, spirituele zoektocht met een oorspronkelijkheid van stijl en visie die in het hedendaagse kunstlandschap eerder uitzonderlijk is.” [Patrick Auwelaert in Kunsttijdschrift Vlaanderen]

Recensies

 1. :

  ‘Het enige wat we missen bij de lectuur van Kruisweg in de stad is de gebruikelijke klassiek-elegische dichttrant à-la-Van Wilderode, maar niet de poëtische kracht, die komt wel degelijk de kop opsteken. Gedurig zelfs.
  De kunstwerken van Hoenraet hebben deze bundel mee tot literatuur gemaakt.’ (Tertio, februari 2005)

  ‘De bundel werd geïllustreerd met reproducties van plastisch en grafisch werk van Luc Hoenraet. De graffiti rond de kruisvorm zijn baanbrekend en opstandig, terwijl de teksten eerder rust uitstralen. De twee kunstenaars die tot gestalte komen in deze verzorgde publicatie mogen geprezen worden. Zij legden de laatste steen voor een uitgave die getuigt van adel en zuivere schoonheid.’ (Kunsttijdschrift Vlaanderen, september 2005)

  ‘Het naast elkaar plaatsen van tekst en beeld is honderd procent geslaagd. De gedichten en het picturale werk vullen elkaar niet enkel aan maar door de geslaagde combinatie ontstaat er een extradimensie die van deze fraaie uitgave een heus meesterwerkje maakt.’ (Ons Brussel, zomer 2005)

  ‘Tegelijk wordt ook de hedendaagse lezer op een aantal plaatsen nadrukkelijk bij het lijden van Christus betrokken; hij is als het ware een toeschouwer of een onwillige getuige, die zich een weg moet banen door de tegenstrijdige verhalen die over Jezus de ronde doen.’ (De Leeswolf, mei 2005)

  ‘Lateur weet precies hoe moderne meditatie moet klinken.’ (PZC, maart 2005)

  ‘Het spel met klanken ligt de woordkunstenaar nog het best. Enkele pareltjes evoceren in één woord een hele wereld.’ (Kerk + Leven, maart 2005)

SKU: 265 Categorie: Tags: ,