20,00

In tegenstroom

Auteur: Patrick Lateur

Drieëntwintig jaar na het verschijnen van Patrick Lateurs debuutbundel Catacomben, waaruit gedichten waren bekroond met o.m. de debuutprijs Basiel de Craene op de Vlaamse Poëziedagen 1988, stelt Jooris van Hulle een Parnassusbundel samen, een vogelvlucht over evenzoveel jaren uitmuntend dichterschap.
De poëzie van Patrick Lateur blijft, vanuit het doorwrochte, maar nergens als gekunsteld overkomend spel met de diverse tijdslagen die erin aan bod komen, intrigeren en inspireren. Intrigeren, omdat Lateur als mens en als dichter getuigt van zijn kritische zoektocht naar zingeving. ‘Voor mij gaat het erom,’ zegt hij, ‘schoonheid door te geven. En met die schoonheid gaan ook goedheid en waarheid gepaard.’ Dat het geloof hem daarbij de weg wijst, kan in het huidige tijdsklimaat van ontkerstening verwonderlijk overkomen. Maar die keuze blijft inspirerend, zeker voor hen die mee de weg willen gaan naar ‘de wereld die ons wacht’.

Knipsel

Helena
Op vleugels van verlangen voer ik mee,
de schoonheid joeg me voort, de zachte dwang
van onbestemde stemmen overzee.
Ik ben niet schuldig aan hun ondergang.

Hektor
Ik voelde me verscheurd: mijn stam of stad?
De muur, de grens van leven en van dood,
gaf schaduw aan ons samenzijn. Ik bad.
En gaf het kind voorgoed weer aan jouw schoot.

Over de auteur

Classicus Patrick Lateur (Beveren-Leie, 1949) is redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Bij Uitgeverij P publiceerde hij verschillende succesvolle vertalingen, evenals sterk eigen werk. Zijn vertaling van de Ilias (Athenaeum) werd in 2013 bekroond met de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren - Vertalingen.

Recensies

 1. :

  Deze mooie bundel, een passend eerbetoon voor de auteur die de Griekse en Romeinse cultuur in de verf zet én die authenticiteit en integriteit hoog in het vaandel draagt, bevat zowel gebundelde als verspreide gedichten en ook een nieuwe ongepubliceerde cyclus Trojaanse kwatrijnen. (…) Bij Lateur gaat het zowel inhoudelijk als verstechnisch nogal gladjes toe maar hij kan zonder twijfel soepel dichten en op zijn eruditie valt niets af te dingen.
  Ansiel

  In Tegenstroom sluit met een handvol verspreide en nog niet eerder gepubliceerde gedichten, waaruit andermaal blijkt dat Lateur een cultuurdichter pur sang is, maar dan een die zijn kritische betrokkenheid van wezenlijk belang acht in de verwoording van de esthetische ervaring. Spontane reflexen die door hun serene toon wonderwel in een klassiek stramien passen – dat is vakmanschap dat je voor momenten van bezinning en herbronning voorbehoudt.
  Dirk Hanssens in De Poëziekrant

  Hij is classicus en zijn poëzie verwijst frequent naar de antieke wereld. Wel opmerkelijk is dat die klassieke stijl nooit archaïsch klinkt, maar zelfs spontane, lyrische effecten bereikt, die in vrije verzen niet zo vanzelfsprekend haalbaar zijn.
  Nic van Bruggen in Vlaanderen Morgen

  De bundel Catacomben is stevig gestructureerd en bevat 31 overwegend ‘Dinggedichte’ van telkens drie kwatrijnen. Zij getuigen van een niet alledaagse cultuur. De diepzinnige inhoud is bovendien verwoord in een adequate vorm. In dat opzicht staat Lateur in de traditie van grote voorbeelden als Ida Gerhardt en Anton van Wilderode.
  Rudolf van de Perre in Kunsttijdschrift Vlaanderen

  Lateur verbindt hier zijn culturele eruditie met het oog van de waarnemer, waardoor een interactie ontstaat tussen het werk in kwestie en de toeschouwer. Die betrokkenheid is essentieel voor de esthetische ervaring, maar tegelijk probeert de dichter ook een zekere afstandelijkheid in te bouwen.
  Dirk de Geest in Leeswolf

  Hij is een cultuurdichter, geen Gezelliaan. Lateur werd en wordt bekoord, gegrepen, door grote momenten en monumenten van de Euopese kunst- en geestesgeschiedenis. Ze worden geest en leven onder zijn oog en pen.
  Hubert van Herreweghen over Johannes de Eyck fuit hic

  Nazaret is net als de cyclus Mirjam klassiek, direct, helder en sereen. De vijfvoetige rijmende jamben zorgen voor een rustig ritme dat tot mijmeren en tot bezinning aanzet. Geen dubbele bodems, toch is het heldere water bedrieglijk diep.
  Willy Spillebeen over Nazaret

  Elk gedicht van In tegenstroom ademt een kritische zoektocht naar zingeving uit.
  Kunsttijdschrift Vlaanderen

  Spontane reflexen die door hun serene toon wonderwel in een klassiek stramien passen – dat is vakmanschap dat je voor momenten van bezinning en herbronning voorbehoudt.
  Poëziekrant

SKU: 386 Categorie: Tags: ,