16,95

Heelaloog

Auteur: Claude van de Berge

Claude van de Berge schrijft tijdloze poëzie. Hij bewijst dit nogmaals met de beklijvende bundel Heelaloog. Hierin onderzoekt Van de Berge de grenzen tussen religie en poëzie en laat ze bij wijlen vervagen. De dichter speelt met woorden en bijzondere samenstellingen. De lezer wordt op die manier gedwongen even stil te staan bij de achterliggende betekenissen van de taal. Dit stilstaan is dan ook de essentiële beweging in deze poëzie. Door de bespiegelende diepgang en de metaforische textuur maakt de dichter de ziel tot hoofdrolspeler. Heelaloog zet aan tot een verdere reflectie over het leven, de nietigheid van het bestaan en onze plaats op de wereld en in het heelal. Zoals bij de vorige bundels van Claude van de Berge zorgde Arlette Walgraef voor prachtige beelden over het noorderlicht.

Knipsel

De gestalte van de leegte rees op in het witte licht.
Ze opende de deur van de doorschijnende ruimte,
terwijl de berken langzaam ruisten in mijn slaap.

De leegte naderde mij, en raakte mij aan.
Ze beroerde mijn ogen met haar vingertoppen.
Van de oever steeg de openheid van de stilte op.

De leegte riep mij.
Daarna wendde ze zich om, en ging heen, en versmolt
met de lijnenweefsels van de berken en de oever.

Over de auteur

Claude van de Berge (Assenede, 1945) was docent voordrachtkunst en literatuur. Hij publiceerde reeds een twintigtal literaire werken. Daarvoor ontving hij onder meer de Dirk Martensprijs en de Prijs van de Vlaamse Provinciën. Zijn werk bevat invloeden van denkers als Hawking, Heidegger en Kierkegaard. Ook boeddhistische en mystieke referenties zijn nooit ver weg. Bij Uitgeverij P verschenen de succesrijke bundels IJsland (1996),  Asland (1998),  Arctica (2000),  IJsmummie (2002),  White-out (2004), Kristalschedel (2006) en Holoversum (2007). Zoals bij de vorige uitgaven van Claude van de Berge zorgde Arlette Walgraef opnieuw voor fantastische foto-illustraties.

Recensies

 1. :

  Over White-out

  Dit is een zeldzaam goede bundel. Een waardig sluitstuk van Van de Berges queeste van de laatste 10 jaar.
  Nederlandse Bibliotheek Dienst

  De zangerige en ritmische verzen, die uitgezuiverd zijn tot een verregaande strakheid die woorden in hun betekenisdragende essentie isoleert, houden de lezer een spiegel voor: die van de diepere en uiteindelijk enige zin van het bestaan.
  Poëziekrant

  Over Kristalschedel

  De dichter weet ook als geen ander te werken met herhalingen en ritmiek, waardoor zijn verzen omzeggens samenvallen met de ademhaling. Wat gekunsteld is, literatuur, krijgt zo iets basaals en natuurlijks. Datzelfde geldt ook voor Walgraefs uitzonderlijke foto’s.
  nbd biblion

  Over Heelaloog

  Vrijwel alle, ruim veertig, gedichten bestaan uit korte strofen die een eenheid vormen, nooit enjamberen en in regel bestaan uit één of een paar zinnen die de grammatica geen geweld aandoen. Het zijn versregels van uiteenlopende lengte, zonder rijm, zonder vast ritme, maar gedragen door alliteraties en assonanties. […] Misschien is deze dichter wel, zoals hij het met een prachtig beeld zegt, ‘een klankschrifthoeder in de avondtempel van de zon.
  Poëziekrant

  Enigmatisch omdat de communicatie faalt en tegelijk toch lijkt te lukken. De hier beschreven communicatie staat ver af van de manier waarop wij gewend zijn te communiceren via het steeds intenser wordend netwerk dat de globe overspant.
  deReactor

  Het schrijven van Van de Berge is er juist op gericht om het subject zo leeg mogelijk te maken opdat het de open plek wordt waar iets ander kan gebeuren. […] Hij hanteert een bewust gereduceerde woordenschat die hij in voortdurend wisselende constellaties plaatst.
  deReactor

  Het gaat in de poëzie van Van de Berge om overgangsmomenten en overgangsgebieden waar destructie en constructie, verdwijnen en verschijnen, verleden en heden elkaar raken en overlappen.
  deReactor

SKU: 215 Categorie: Tags: ,