15,00

Grensland

Auteur: Anne-Marie Demoen

En zou de reiziger
de rijping van de tijd
betasten
over de heuvel
het grensland voorvoelen
het brood op tafel leggen en
zijn huis verlaten.

In haar nieuwste bundel Grensland exploreert Anne-Marie Demoen verschillende facetten van het menselijk bestaan. Als een reiziger trekt ze doorheen het land op zoek naar de weg die leidt tot voorbij de grens.

Daarbij merkt de dichteres dat vergankelijkheid en begrensdheid moeten overschreden worden. Centraal staat de spanning tussen vasthouden en loslaten, tussen beweging en stilte. Want Grensland is het land aan de grens met een ander bewust-zijn.

Grensland is de mystiek getinte bundel van een verstilde dichteres. Van haar sobere verzen gaat een grote kracht uit die aanzet tot verdere reflectie. Diezelfde kracht spreekt uit de grafiek van Nikolaas Demoen.

Knipsel

een man sprak tot de grijsaard
ik moet nog breugel zien
de toren van babel beklimmen
de grijsaard glimlachte
keek naar een vogel in de appelboom
tekende met zijn wijsvinger
een lijst er rond
de vogel vloog er uit
hoog
hoog

Over de auteur

5033a
Anne-Marie Demoen - Van Speybroeck (Ieper, 1933) was tot 1987 lerares Nederlands te Eeklo. Ze publiceerde o.a. de erg goed onthaalde dichtbundels Zilveren kruisvaart (1977), In mij blijft ruisen de zee (1985), Waterlicht (1992), De nacht is altijd anders (1996).

Recensies

 1. :

  Over de poëzie van Anne-marie Demoen:

  ‘… ongewoon gaaf van uitdrukkingen; (…) korte gedichten vol warmte; beeldspraak die de lezer enige vrijheid van interpretatie laat. Momentopnamen, maar met een echo die ver draagt.’ (Gazet van Antwerpen)

  ‘Het is eenvoudige en toch verrassende poëzie, herkenbaar en toch ondoorgrondelijk, levensnabij en toch weer vreemd, vrouwelijk onvoorspelbaar.’ (Poëziekrant)

  ‘… een aanduidend, doordacht en doorvoeld beeldenspel … Fraaie verzen die zich allicht slechts geleidelijk in al hun intensiteit en allicht nooit volledig zullen ontvouwen voor de meelevende lezer.’ (Vlaanderen)

  Over Grensland:

  ‘Grensland is een weloverwogen compositie waarin woorden soms een mystieke waarde krijgen, maar nooit mistig worden.’ (De Eeclonaar)

  Grensland is een beklijvende, mystiek getinte bundel. Van Demoens rustige en beheerste verzen gaat een grote kracht uit die aanzet tot verdere reflectie.’ (Bibem)

SKU: 210 Categorie: Tags: ,