6,50

Embryo

Auteur: Dirk Christiaens

Embryo is poëzie die het prille bestaan onthult en perfect weergeeft wat er allemaal in de kleine vrucht aanwezig is om mens te worden. De negen versjes vormen een heel mooi geheel, zoals de negen maanden van een zwangerschap. De vrije dubbelkwatrijntjes bewijzen eens te meer dat de dichter altijd meesterlijk selecteert, virtuoos wikt en weegt om tot een concentratie van uiterst zuivere verzen te komen. Zoals Dirk Christiaens veel probeert te vatten in uiterst weinig woorden, zo is er veel vervat in dat kleine embryo. Embryo is een zuiver bundeltje.

Embryo verscheen in de verzamelbundel Werk van Nu 2 samen met werk van Jef Geeraerts, Roger De Neef, Erik van Ruysbeek e.a. Deze tweede druk verschijnt ter ere van de 65e verjaardag van de dichter. Apart komen ze beter tot hun recht.

Knipsel

bedekt door dons
van dit kleine dier
tastend naar warmte
koude en geluid

de hartslag
tweemaal
de hartslag
der geborenen

Over de auteur

DIRK CHRISTIAENS (Brussel, 1942) studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Etterbeek, nadien aan de V.U.B Wijsbegeerte en Letteren. Hij was redacteur Winkler Prins, directeur CJP, secretaris BRT-2 radio, hoofdproducer Kunstzaken bij de televisie o.m. voor Wie schrijft die blijft en voor Coda-poëzie van 1978 tot 1998. Hij was ook gedurende twintig jaar verbonden als docent letterkunde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel/Erasmus Hogeschool. Hij publiceerde acht dichtbundels (waarvan Harnas van glas uit 2001 bij Uitgeverij P), een interviewboek en een monografie. Zijn werk werd vertaald in het Frans, Engels en Duits en meermaals bekroond, o.a. met de Prijs van de Vlaamse Poëziedagen, van de Provincie Brabant en van de stad Gent. Voor literaire portretten ontving hij viermaal de Bert Leysen TV-Prijs.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.

SKU: 193 Categorie: Tags: ,