22,00

Emblemata temporalia. In illo tempore?

Auteur: Bernard De Coen Johan van Cauwenberge

De verschillende percepties van het begrip tijd en de veelgelaagdheid van de benaderingswijze vormen het centrale thema van deze schitterende emblematabundel.
Emblemata horen thuis in de renaissancesfeer van symbolen en geleerde taalspelletjes, beelden met dubbele bodems en meertaligheid. De grootste 17de eeuwse dichters uit ons taalgebied hebben in dit unieke genre hun poëtische sporen verdiend: Hooft, Cats, Vondel en Heinsius.

5035b

Oude emblematabundels stralen geleerdheid uit, maar bovenal is het toch de inhoudelijke en formele schoonheid die wordt nagestreefd, evenals de eenheid van woord en beeld. Het zijn kleinodiën waarin je kunt wegdromen en aan het eind van de lezing vaststellen dat de aarde al eeuwen dol draait, dat er niets nieuws is onder de zon, dat de tijd op bepaalde dingen gewoon geen vat krijgt.In Emblemata Temporalia. In illo tempore? hebben Johan van Cauwenberge en Roeland Kotsch geprobeerd woord en beeld zodanig op elkaar te laten inwerken dat ze elkaar gaan aanvullen of ondersteunen, en bij wijlen zelfs als contrast of raadsel fungeren. Op die manier wordt de lezer/kijker deelachtig gemaakt in de samenzwering van twee disciplines die het begrip tijd in meerdere dimensies willen exploreren. Een waar meesterwerk!

Knipsel

Bij bosjes strijken ze in scheervlucht naar de aarde.
De tijd haalt hen in, maakt hen vleugellam en goddeloos stil.
Maar een valt er op: een engel die op wolken kauwt; hij laat
de gedachten zweven en kneedt ze tot herinnering.

Par touffes descendent-ils en rase-mottes vers la terre.
Le temps les rattrape, paralyse leurs ailes en silence athée.
Or un seule sort du lot: un ange mastiquant les nuages; il laisse
planer les pensées et les pétrit en souvenir.

By the dozen they descend on the earth, buzzing.
Time outruns them, renders them broken-winged and godlessly silent.
But one catches the eye: an angel chewing clouds; he lets
the thoughts float and kneads them into memory.

Over de auteur

Roeland Kotsch (Leuven, 1953) is jurist maar, gehoorzaamde - na enig aandringen - aan de roep van de Muze. hij volgde tekenen, schilderen en grafiek aan de Leuvense academie, het Hoger Instituut Sint-Lucas te Gent en de provinciale Hogeschool te Hasselt, waar hij doceert. Dat zijn talent erkend wordt, getuigen de verschillende prijzen die hij reeds behaalde, o.m. de Europese prijs voor grafiek te Brugge in 1996 voor het kunstwerk De metamorphose van Dr. Tulp. Johan van Cauwenberge (Geraardsbergen, 1949) is samensteller-presentator van culturele programma's bij radio Klara. Hij is uitermate geïnteresseerd in de relatie poëzie en beeldende kunst, wat zich onder meer vertaalde in drie knappe dichtbundels bij Uitgeverij PDantologie (1994), De metamorphose van Dr. Tulp (1998) en Vuurmond (1999). voor uitgeverij P stelde hij eveneens de bloemlezing Suburbia, de mooiste gedichten over de stad uit Nederland en Vlaanderen samen (2003). Bernard de Coen en Henk Pringels zorgden voor een mooie vertaling naar het Frans en het Engels van de kwatrijnen.

Recensies

  1. :

    ‘Van Cauwenberge (weet) in zijn korte kwatrijnen op een krachtige manier eigen accenten te leggen; de wijze waarop hij een modern levensbeeld combineert met gevestigde symbolen en motieven (…) wekt alleszins bewonering. (…) Deze Emblemata temporalia (…) vormen een boeiend hecht geheel dat een ruim publiek zal kunnen aanspreken. De teksten zijn daarenboven ook in het Frans en het Engels vertaald, waardoor dit initiatief mikt op een internationaal publiek.’ (De Leeswolf)

    ‘In deze emblematabundel vormen de verschillende percepties van het begrip tijd en de veelgelaagdheid van de benaderingswijze het centrale thema. (…) Zo wordt de lezer/kijker deelachtig gemaakt in de samenzwering van twee disciplines die het begrip tijd in meerdere dimensies willen exploreren.’ (Bibem)

    ‘Een mooi voorbeeld van een dialoog tussen woord en beeld.’ (Ons Brussel)

SKU: 192 Categorieën: , Tags: ,