9,80

Ellips

Auteur: Karel Sergen

“Niets is volmaakt als een cirkel. Er zijn spiegelingen, brandpunten. Ogen.
Er is de rust van concentratie. De baan van de aarde rond de zon. Rotatie.
Misschien zouden wij niet mogen spreken, zoals de dieren. Maar wij doen het, slaan openingen. De dichter staat in de tocht. Zijn adem wordt afgesneden, verdwenen. Tot soms. Als de raaklijn komt.”

Zo schrijft Karel Sergen naar aanleiding van zijn vierde bundel Ellips. Deze ‘poëzie in, uit en voor het leven’, zoals Hugo Brems in Dietsche Warande & Belfort schreef, wordt door de dichter opgesplitst in twee afdelingen ‘verdwijnpunt’ en ‘raakpunt’.
Een prachtverzameling gedichten, van hoge kwaliteit, die de lezer zal willen blijven lezen, lezen.

Knipsel

het kwam langs de binnenkant,
en aaide zolang. we krulden
en strekten en wilden wel weg.

we bleven hangen aan de bomen.
zomerblad. we fluisterden zolang.

Over de auteur

Karel Sergen (pseudoniem voor Karel Segers, Turnhout, 1954), licentiaat Germaanse Filologie, doceert Nederlands, Engels en filosofie in het centrum van Brussel. Voor Het Belang van Limburg recenseert en interviewt hij de belangrijkste auteurs uit het Nederlandse taalgebied. Samen met Hugo Bousset e.a. is hij redacteur moderne literatuur van Melopee, een nieuwe handboekenreeks Nederlands voor het secundair onderwijs. Sergen publiceerde gedichten in o.a. PoëziekrantDietsche Warande & Belfort en De Vlaamse Gids. Van zijn hand verschenen tot nu toe 3 dichtbundels: Zonder verhaal (1984 - "een bundel poëzie die werkelijk op peil staat." J. Van Hulle in Poëziekrant), Het noorden (1987 - "begaafde en interessante dichter." W. Adams in Diogenes) en Buitenbeeld (1990 - "een rijke inhoud die vaak in heldere en mooie beelden wordt gevat." R. Van de Perre in Ons Erfdeel). In 1991 won Karel Sergen de tweejarige poëzieprijs "Poëzie en psychiatrie".

Recensies

 1. :

  ‘Hij slaagt erin wat je niet kunt zeggen aanwezig te stellen, zonder grote woorden te gebruiken.’ (Frans Boenders)

  ‘Een lyriek die stof biedt tot bezinning en herkenning.’ (Kultuurleven)

  ‘Maar er is méér in ellips. Het méér van de taal.’ (Poëziekrant)

  ‘Doorleefde verzen. Een bijzonder sterke bundel.’ (Vlaanderen)

  ‘Mooi in de poëzie van Karel Sergen is dat inhoud en vorm zo prefect samengaan.’ (Het Belang van Limburg)

  ‘Deze Ellips met haar experimenteel karakter, haar berekende constructie en haar onvatbare versificatie, van de Ellips gaat een fluïdum uit dat onweerstaanbaar de lezer conditioneert en inpalmt.’ (Gierik)

SKU: 191 Categorie: Tags: ,