17,50

Een stad voor José-Maria

Auteur: José Luis Sierra Stefaan van den Bremt

In ciudad para José María / Een stad voor José María brengt José Luis Sierra een ode aan zijn geboortestad Querétaro, één van de belangrijkste en best bewaarde steden uit de centrale hoogvlakte in de Mexicaanse Republiek. De stad dankt haar naam aan het purépecha, de taal van een indiaanse stam die er zich kort na 1530, ongeveer gelijk met de Spaanse kolonisator, is komen vestigen.

José Luis Sierra slaagt erin op wonderlijke wijze de charme van deze stad vol pittoreske en kleurrijke straten, grandioze pleinen en talrijke kloosters op de lezer over te dragen. Poëzie en maatschappelijke betrokkenheid gaan wonderwel samen en kleuren het historisch bewustzijn van een Mexicaanse stad.

De invloed van zijn grote voorbeelden, de Contemporáneos – de Mexicaanse dichters geboren begin twintigste eeuw -, mag hier duidelijk zijn: Sierra’s verzen intrigeren de lezer met hun beklijvende beeldspraak. Al deze invloeden monden uit in een poëzie die het lokale weet op te tillen tot een universeel niveau: de stad voor José María is overal.

Knipsel

In de weerklank van je liefde
versta ik mezelf. Te dichtbij
ontkrachten me stiltes en gefluister.
Ik ben nieuwe rite
noch vuur.
Ik kan vergaan als rook. Ik loop achter windstoten aan.
In de weerklank van je liefde
stuit ik op dromen.

Over de auteur

Psycholoog en Spaans taal- en letterkundige José Luis Sierra (Querétaro, 1949) doceerde tot aan zijn pensioen aan de universiteit van Querétaro en is eindredacteur van twee literaire radioprogramma's. In 1976 werd hij als dichter ontdekt toen hij de Juegos Florales van de staat Querétaro won met de bundel Olga. Twaalf jaar en een tiental bundels later werd hij onderscheiden met een bijzondere vermelding van de staat Querétaro, voor zijn gehele poëtische oeuvre. Voor het eerst wordt deze in Mexico nog onuitgegeven poëziebundel in een tweetalige editie gepubliceerd. Gerenommeerd dichter en literair vertaler Stefaan van den Bremt (Aalst, 1941) verzorgde de vertaling van deze fascinerende bundel en schreef een uitgebreid nawoord over José Luis Sierra, die hij voor het eerst ontmoette in oktober 2001 tijdens het poëziefestival 'Encuentro de Poetas del Mundo Latino' in Mexico.

Recensies

  1. :

    ‘(…) de moeite waard. Het zou mooi zijn als meer hedendaagse Spaanstalige poëzie via dergelijke verzorgde uitgaven zou worden ontsloten.’ (De Standaard der Letteren)

    ‘Diepzinnige welluidende poëzie, geschreven in vrije verzen vol contrasten; doet denken aan Octavio Paz. Deze in Mexico nog ongepubliceerde bundel is vrucht van de ontmoeting tussen dichter Sierra en vertaler van den Bremt. Verzorgde uitgave met ruime bladspiegel in soepel lezende vertaling van laatstgenoemde, die ook het nawoord verzorgde.’ (Nederlandse Bibliotheek Dienst)

    ‘Laten we maar meteen zeggen dat het een verrassende bundel is in de meest positieve zin van het woord.’ (Ons Brussel)