14,75

Een Brussels tuintje

Auteur: Anne van Herreweghen Hubert van Herreweghen

Met een knipoog naar Brussel 2000 verzamelt Hubert van Herreweghen in Een Brussels tuintje oud en nieuw werk.
Hij leidt ons rond in een gevarieerd landschap: nu eens lichtvoetig, dan weer zwaarmoedig of nostalgisch kuiert de dichter door Brussel, door het landschap van zijn leven. In zijn literaire mijmeringen combineert hij op een klassieke manier de vormvastheid van rijm en stijlfiguren met een soepel ritme. Bovendien hanteert hij een rijke beeldentaal. De pentekeningen van dochter Anne van Herreweghen tonen een eigen visie op de stad waar ze lang woonde.

Knipsel

Het is november, maar ik heb twee rozen,
ontroerend broze, in een bruinstenen kruik,
nog botten zijn het, maar het groene luik
gaat open onder druk van wat komt blozen.
Het is november, maar ik heb twee rozen,
waarin ik al de weelden van de zomer ruik,
saam met de hovenier, na aarzelen, gekozen,
betoverd vóór een kleine serrestruik,
wijl buiten al wat bloeide lag bevrozen,
de zomer zelf gevangen in een kruik.
Het is november, maar gij hebt twee rozen,
twee kinderen, twee blonde, schuldeloze,
twee botten die gaan open als mijn rozen,
ontroerend broze, in een bruinstenen kruik.

Over de auteur

2005

Hubert van Herreweghen (Pamel, 1920) is een van de belangrijkste Vlaamse dichters van de twintigste eeuw. Sinds 1947 redactielid DW&B, al jarenlang lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Leiden). Hij publiceerde tot nog toe twaalf dichtbundels en vijf bibliofiele uitgaven. Met Willy Spillebeen stelde hij een drietal bloemlezingen samen en onder de titel Gedichten kiezen zij jaarlijks een vijftigtal gedichten uit de literaire tijdschriften.

Hij ontving talrijke prijzen, o.a. de driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie (1962), de Standaardprijs (1985), de Emiel Bernheimprijs (1997).

Recensies

 1. :

  Hubert van Herreweghen kan als geen ander een bezield verband leggen tussen de kleine en grote tekens in ons aller tuintje.

  De Bond

  In Een Brussels tuintje verrast van Herreweghen ons opnieuw door de echtheid van zijn dichterlijke stem, authentiek, oerecht, niet gekunsteld, maar geestig, spits, in een keurige taal.

  De Vrijzinnige Lezer

  Als geen ander dichter weet van Herreweghen een indruk, hoe onopvallend die ook moge zijn, aan te grijpen om die dan in zijn verzen op een hoger niveau te tillen.

  Vlaanderen

  Ook deze bundel is een staalkaart van het kunnen van de dichter vanaf het prille begin tot op vandaag.

  Kreatief