21,00

Dichter? Nee, voetganger

Auteur: Jaime Sabines Stefaan van den Bremt

Neem nu: ‘Er zijn twee soorten moderne dichters.’ Of: ‘Zondagmiddag is het rustig in de leeggelopen stad.’ De gedichten van Sabines beginnen gemoedelijk om vervolgens los te barsten in een ironische aanklacht, een rouw protest, een hartstochtelijk liefdesgedicht of een verrukkelijke anekdote.
De praatstijl van de dichter is van een bedrieglijke natuurlijkheid en de thematiek bijzonder laagdrempelig. De bloemlezer heeft het oeuvre van Sabines geordend rond vijf grote thema’s: poëzie (‘Ik ben geen dichter. Ik ben een voetganger.’), de stad, de liefde (‘Adam en Eva hier en nu en zonder zondeval’), de ‘dierbare doden’, de overlevingstactieken van de mens in het dagelijkse bestaan.

De poëzie van Sabines is vitaal en fris, schichtig, ongrijpbaar en als van geen ander. Werkelijk een prachtige bloemlezing!

Knipsel

Vader, oudeheer, en broer van mij,
lieve zielsvriend, teer en groot,
richt je lichaam op en sta ons bij,
richt je lichaam weer op uit de dood.

Haal je hart weer op als wassend tij,
dat gladde voorhoofd dat jij me aanbood,
je arm als een boom waar ik niet bij
kon; richt je hele lijf op uit de dood.

Ik heb je grijs haar lief, je stugge kin,
je vast mond, je open oogopslag,
je brede borst, betrouwbaar als de dag.

Ik roep je, ik roep en breek bij je in.
Het is of ik doodga, ik ben doodop.
Vader, word wakker, sta op!

Over de auteur

Jaime Sabines (1926 - 2000) is ongetwijfeld de meest geliefde Mexicaanse dichter van na de Tweede Wereldoorlog. Hij weet niet alleen andere dichters, critici en professoren te bekoren, maar een heel volk, schrijft bloemlezer Marco Antonio Campos, én hij hoeft er niet eens moeite voor te doen. 'Heel vroeg al, vanaf zijn eerste boek, heeft hij zijn eigen stem gevonden. Een stem als geen andere,' vertelt Octavio Paz. Stefaan van den Bremt (Aalst, 1941) is een gevierd dichter en een begenadigd vertaler. In 1997 ontmoette hij Jaime Sabines op een poëziefestival in Québec. De dichter schonk hem toen de anthologie van Marco Antonio Campos. Hij was er meteen weg van.

Recensies

  1. :

    ‘Stefaan van den Bremt introduceert deze grote Mexicaanse dichter op voorbeeldige wijze in ons taalgebied.’ (SdL)

    Dichter? Nee, voetganger is een forse, tweetalige bloemlezing uit Sabines’ verzameld werk, die met veel zorg is vertaald door de dichter/vertaler Stefaan van den Bremt. Dank zij deze bundel kan nu ook de Nederlandse lezer deze prachtige Mexicaanse dichter in zijn armen sluiten.’ (NBD)

    ‘Heel Mexico hield van Sabines vanwege ‘zijn verlichte gedachten, zijn eenvoudige karakter en standvastige overtuiging’.’ (De Morgen)

    ‘Stefaan van den Bremt zorgde voor een evenwichtige en doordachte vertaling van gedichten én nawoord.’ (Trouw/De Morgen)