ISBN

9789493138841

 17,00

De grote wateren der zee

Auteur: Hugo Verriest

De grote wateren der zee is een eerste bloemlezing uit de poëzie van priester-dichter Hugo Verriest.

De meeste van zijn gedichten verschenen tussen 1875 en 1895 in het tijdschrift ‘De Vlaamsche Vlagge’, een tijdschrift van de West-Vlaamse studentenbeweging dat zowel de rooms-katholieke overtuiging uitdroeg, als een grote liefde voor de Nederlandse taal cultiveerde, een taal die toen nog een gewesttaal was. Daarnaast was het tijdschrift ook uitgesproken Vlaamsgezind en ijverde het sterk voor de vernederlandsing van het bestuur en het onderwijs.

De priester-dichter Hugo Verriest was ook een sociaalgevoelig man, een uitstekend redenaar en een erg pluralistisch ingesteld verbindingsfiguur die bruggen bouwde tussen enerzijds de katholieke mensen en anderzijds de zeer overtuigde socialisten, liberalen en vrijzinnigen. Hij bracht ook mensen van meer bemiddelde afkomst dichter bij het gewone volk.

Over de auteur

Hugo Verriest (Deerlijk, 1840 - Ingooigem, 1922) was een Vlaams priester, redenaar, schrijver en dichter, en tegelijk een belangrijk vertegenwoordiger van het cultuurflamingantisme en van de politieke Vlaamse Beweging.

Hij is geboren in Deerlijk, in dezelfde straat als Luuk Gruwez, zij het iets meer dan een eeuw vroeger. En nu is het net Luuk Gruwez die in deze bundel een bijdrage schrijft over Hugo Verriest in Deerlijk en Ingooigem.

Hugo Verriest is overleden in Ingooigem, het dorp waar Stijn Streuvels woonde, en dat als deelgemeente van Anzegem aan Deerlijk grenst. Daar was Verriest ook een vriend van Streuvels, die grote Vlaamse schrijver die een dertigtal jaar jonger was.

In de lagere school kreeg Hugo Verriest les van nog een ander dichter en toneelschrijver uit Deerlijk, Pieter Jan Renier. Maar zijn bekendste lesgever was ongetwijfeld Guido Gezelle, die hem onderrichtte in het Klein Seminarie van Roeselare en die van heel grote invloed is geweest op zijn poëzie.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.

Categorie: Tag: