17,00

De bulleman & de vogels

Auteur: Hubert van Herreweghen

Van Herreweghens verzen blijven ontroerend eerlijk, het zijn de zinnen van een man die erin slaagt naar de wereld te kijken zonder oordeel, zonder filter, en ze spelend op papier weeft. Ooit schreef hij daarover: ‘Nederig mag het woord het noemen, / ’t raakt het niet, het draait er rond.’ De monkelende glimlach schemert door ieder vers, zonder ooit tot spot te vervallen.

De taferelen die hij schetst, zijn doodgewoon en laten vanuit hun eenvoud een zinnestrelende schoonheid ontplooien. Hij heeft geen nood aan hoogdravende thema’s of belerende wendingen, Van Herreweghen is de dichter van de vrolijke dagelijkse verwondering. Hij is de bulleman, die, ‘om het tedere te beschermen’, wiekt met zijn stokkige armen en ratelt met blik. ‘De tedere vogelschrik, / die vogels liefheeft, dat ben ik.’ Poëzie als warme lenteregen, die de aarde in kleuren wast.

Knipsel

De hommel en de rozen

De zware hommel die vanoch-
tend ’t roppeltje rozen bezocht
– de rode –
van dichtbij ervaarde
ik toch
nooit een blijder waarde
en dan nog
zonder een gouden louis gekocht,
op deze toch
zwaarmoedige aarde.

Over de auteur

Hubert van Herreweghen (Pamel, 1920), een van de belangrijkste Vlaamse dichters van de 20ste eeuw, wordt 95 en dat vieren we. Hij publiceerde meer dan 15 dichtbundels en enkele bibliofiele uitgaven. Hij ontving talrijke literaire prijzen, waaronder de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies. 

Recensies

 1. :

  Niet alleen schrijft hij fonkelende juweeltjes, bovendien neemt hij de lezer mee naar een landelijk Brabant waar de tijd heeft stilgestaan (…) Men zou deze poëzie kunnen beschouwen als een statement. 
  De Groene Amsterdammer

  Hubert van Herreweghen is gedurende tientallen jaren met succes, en tot op hoge leeftijd, klassieke thema’s en dito poëticale opvattingen met een modern levensgevoel blijven samenvlechten, dàt staat alleszins vast.
  Meander

  Deze late teksten zijn zo soepel en dartel geschreven, hun inzichten zo origineel weergegeven, dat een bestelling haast een voorrecht is.
  NBD Biblion

  Van Herreweghen is een dermate virtuoos klankschilder dat je er blij van wordt.
  De Groene Amsterdammer

  Als er tegenwoordig één dichter de kwalificatie ‘Meester’ verdient, dan is het wel Van Herreweghen.
  Poëziekrant

  Het mag duidelijk zijn: in De bulleman & de vogels brengt Van Herreweghen op iedere bladzijde het beste van zichzelf.
  Poëziekrant