17,50

Canticum Evangelicum

Auteur: Patrick Lateur

Alda Merini (1931-2009) werd bij leven beschouwd als de grootste Italiaanse dichteres. Zij schreef tientallen bundels en werd meermaals bekroond en ook hoog gewaardeerd door o.m. Pier Paolo Pasolini. Dario Fo droeg haar voor als kandidaat voor de Nobelprijs literatuur. Ondanks haar successen in de literatuur leefde Alda Merini vanaf de jaren negentig in een zelfgekozen armoede in Milaan en bezong zij vaak de uitgestotenen die zij heel nabij was. Naast indrukwekkende liefdespoëzie schreef zij vooral in de laatste tien jaren van haar dichterschap intrigerende verzen met mystieke inslag. In Cantico dei Vangeli (2006) evoceert Merini met een visionaire kracht en in expressieve verzen het handelen, en vooral het spreken en zwijgen van sleutelfiguren uit de evangelies: Jezus en Maria, Petrus en Johannes, Judas en Pilatus, Lazarus en Maria van Magdala.

Het woord is vooral dat van de Jezusfiguur, die wanhopig zoekt om zich een weg te banen in het hart van de mensen, de stilte is de vaak geprikkelde reactie van hen die niet weten hoe te reageren op zijn aanwezigheid die hen in de war brengt. De figuren krijgen bijzonder menselijke, bij momenten sterk realistische en zinnelijke trekken doorheen de vragen en twijfels die hen bezighouden.

Knipsel

Het water,
dit zachte en zoete element
waarin het voornemen van de nachtegaal is geboren.
Het ongerepte water,
verblijf van de dag,
waarin de hemelen zich spiegelen.

Over de auteur

Patrick Lateur (Beveren-Leie, 1949) publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer. Hij is redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen,  lid van het Guido Gezellegenootschap en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Hij publiceerde in 2010 een vertaling van Homeros’ Ilias bij Athenaeum-Polak & Van Gennep (Amsterdam) en van De Regel van Benedictus bij Lannoo (Tielt). Jan Vermeire (Oostende, 1968) is organist-titularis van de Sint-Walburgakerk te Veurne. Hij heeft een omvangrijke concertpraktijk en neemt geregeld cd’s op. Hij is artistiek directeur van het Internationaal Orgelfestival van Veurne en van het Festival International d’Orgue en Flandre, het orgelfestival van Frans-Vlaanderen. Hij is lid van de adviescommissie muziek van de Provincie West-Vlaanderen en van de provinciale werkgroep orgel.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.

SKU: 45 Categorie: Tags: ,