17,20

Arctica

Auteur: Claude van de Berge

Claude van de Berge verbleef herhaaldelijk in IJsland. Het zilveren landschap speelt de hoofdrol in zijn vorige bundels IJsland en Asland, al worden we in de tweede bundel ook met een lavawoestijn geconfronteerd. Dezelfde uitgepuurde, kosmische poëzie vinden we terug in Arctica, zijn nieuwste bundel waarvoor hij naar Oost-Groenland trok. Het werd een bevreemdende én bevrijdende tocht over fjorden en zingende gletsjers.  

Arctica vervult de lezer met intrigerende, bezwerende poëzie over ziel en mysterie, gekenmerkt door een heel eigen metaforiek en ritmiek. Een nieuwe mijlpaal in de zoektocht naar de kosmische essentie, naar de samensmelting van onverenigbare tegenstellingen. De eigen toon, de rust en de zeldzame diepgang van deze metaforische gedichten bezorgen ons een ongewone poëtische ervaring. De begeleidende foto’s van Arlette Walgraef zijn eens te meer van een intense schoonheid. Zij vormen als het ware de visuele echo van ‘het onuitsprekelijke’.

 

Knipsel

De rots breekt de verte open, de ruimte
waarin we wit zijn als winterlicht.

In het kristal.
Op het schitterstrand van het heelal.

En alles wat je schenkt aan de leegte, wordt leegte,
alsof het zichzelf wordt.

Dan zingt de gletsjer.
Tussen spiegel en oog.
En zijn stem wordt langzaam een gezicht.

Onbewoonde, achtergelaten gestalten op de oever.
Als doorschijnende stenen.

Kom.
Kom dichterbij, ook als je een droom bent.
Want wat niet bestaat, is een uiterste vorm van leven.

Het beeld van de ziel, het heelal
tegemoet gedragen.

Over de auteur

Claude van de Berge (Assenede, 1945) is docent voordrachtkunst en literatuur in het kunstonderwijs. Hij publiceerde reeds een twintigtal literaire werken: proza, poëtisch proza en poëzie. Daarvoor ontving hij o.a. de Dirk Martensprijs en de Prijs van de Vlaamse Provinciën. Zijn werk bevat invloeden van denkers als Hawking, existentiefilosofen als Heidegger en Kierkegaard, maar ook boeddhistische en mystieke referenties als Eckhart of haiku-poëzie. Bij uitgeverij P verschenen de succesrijke bundels IJsland (1996) en Asland (1998). Arlette Walgraef, docente voordrachtkunst en literatuur, stelde als landschapsfotografe meermaals tentoon. Haar prachtige foto's maken ook van Arctica een uniek boek. 5010b5010c5010d

Recensies

  1. :

    ‘Claude van de Berge weet met zijn poëzie een eenzame hoogte te bereiken, die aan zijn schrijverschap een bijzonder aardige toets verleent.’ (Vlaanderen)

    ‘De eigen toon, de rust en de zeldzame diepgang van deze gedichten bezorgen onbevooroordeelde lezers een zeldzame, poëtische ervaring.’ (’t Pallieterke)

    ‘Indringende verzen van een teruggetrokken dichter.’ (Nederlandse Bibliotheek Dienst)

    ‘Een boeiende odyssee, die tegelijk voert naar de buitenwereld en naar de binnenwereld van het ik. (…) Een van de hoogtepunten van zijn oeuvre.’ (LeesIdee)

SKU: 116 Categorie: Tags: ,