16,95

Als in een troebele spiegel

Auteur: Luc Devoldere Stefan Hertmans Gilles Pellerin

In 2004 wijdde Luc Devoldere een themanummer van Septentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas aan Vlaanderen en Québec. Zo liet hij onder meer de Québecse auteur-uitgever Gilles Pellerin en de Vlaamse schrijver Stefan Hertmans aan het woord in twee brieven, waarin ze het voornamelijk hadden over taal en identiteit. maar omdat lang niet alles gezegd was, kropen ze daarna weer in de pen. Het onderwerp taal bleef domineren, maar de correspondentie waaierde uit naar geschiedenis, cultuur, cultuurpolitiek, technologie en de Pax Americana.

Stefan Hertmans correspondeert vanuit Dworp bij Brussel en neemt, zoals we van hem gewoon zijn, geen blad voor de mond: ‘Iedereen passeert Brussel, Brussel is het symbool geworden van een postmodern Babylon, waarin de grote œcumene van het eengemaakte Europa moet worden gefêteerd.’

Gilles Pellerin schrijft vanuit Québec, maar hij is ook te gast in de Villa Hellebosch, de schrijversresidentie in Vollezele: ‘U raakt me wanneer u schrijft dat kleine landen een gevoelige ziel hebben, want ik verdenk u ervan dat u het evenzeer over de Québécois hebt als over uzelf. Ik kan onophoudelijk bewijzen hoe lichtgeraakt ik wel ben – en ik zal dat ook doen, want soms heb ik geen andere uitweg dan een slecht humeur en luid protest!’

Vanaf het begin waren de brieven dubbelzinnig: achter de correspondent, de geadresseerde, doemde ook een publiek op, aan beide zijden van de oceaan.

Maar Québec is Vlaanderen niet, en België is geen Canada. Daarom blijven de brieven van Hertmans en Pellerin tegen elkaar aan schuren, volgen ze hun eigen sirenes, hun eigen obsessies. Voor een goed begrip: hier staan twee schrijvers tegenover elkaar, die van elkaar willen leren. In hun briefwisseling heerst een openheid zonder de illusie dat men samenvalt met de andere.

Over de auteur

GILLES PELLERIN (Shawinigan, Québec, 1954) publiceerde tot nog toe een vijftal novellen en evenveel essaybundels. Hij won verschillende literaire prijzen. STEFAN HERTMANS (Gent, 1951) Schrijft proza, poëzie, toneelteksten en essays. In 2006 verscheen Muziek voor de overtocht. gedichten 1975-2005. Hertmans kreeg verschillende literaire onderscheidingen in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk. LUC DEVOLDERE (Kortrijk, 1956) is hoofdredacteur van Ons Erfdeel en auteur.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.

SKU: 111 Categorieën: , , Tags: ,