Paginas

160

Publicatiedatum

28/02/2020

 20,00

À propos Hans Magnus Enzensberger

Auteur: Hans M. Enzensberger René Smeets

René Smeets (1956) is reeds ruim twintig jaar actief als literair vertaler. Het begon in 1999 met de vertaling van een volledige bundel van Enzensberger, Kiosk. Sindsdien heeft hij van hem honderden gedichten vertaald, verder ook enkele essays, dialogen en een theaterstuk. Na zoveel vertalen bekroop hem de lust om ook zélf verzen à la Enzensberger te gaan schrijven. Dat resulteerde in de bundel Alles gestolen (Uitgeverij P, Leuven, 2020).

Daarnaast heeft Smeets zich ook uitgebreid bezig gehouden met het andere werk van de veelzijdige Enzensberger. Dat is uitgemond in een aantal essays geheel in de speelse stijl die Enzensberger zelf eigen is. Zo bevat dit boek o.m. een fictief-factueel interview. Verder een stuk waarin de door Enzensberger reeds decennia geleden ontworpen poëzieautomaat wordt gewogen en nog altijd up to date bevonden, enige gedichten over en helemaal à la Enzensberger, enkele Enzensberger-cryptogrammen en nog veel meer. Kers op de taart: een theaterstuk Weg met Enzensberger, naar het voorbeeld van Enzensbergers Weg met Goethe waarin vier verzonnen personages authentieke – lang niet altijd positieve – uitspraken van tijdgenoten van Goethe in de mond worden gelegd. Een formule die Smeets met veel genoegen op Enzensberger zelf heeft toepast, in de – door Enzensberger gehate – vorm van een talkshow.

Over de auteur

Hans Magnus Enzensberger (1929) is één van de beste en wellicht dé meest spraakmakende naoorlogse Duitse auteur. Hij heeft vooral naam gemaakt als dichter en als essayist.

Met zijn debuutbundel Verteidigung der Wölfe zette hij in 1957 heel nieuwe lijnen uit voor de tot dan zeer traditionele Duitse poëzie. De betogende studenten in het woelige Berlijn van de jaren zestig kenden zijn scherp maatschappijkritische verzen van buiten. Later werd zijn poëzie minder schril, maar tot vandaag blijft ze maatschappijbetrokken. Ook als jonge essayist heeft Enzensberger intellectuele grenzen verlegd en het culturele klimaat in het nog door de nazi-erfenis belaste Duitsland van de jaren vijftig, zestig en zeventig mee helpen veranderen. Na de jaren van tumult is Enzensberger zich blijven bemoeien met alle mogelijke maatschappelijke discussies, altijd met gezag, altijd met een geslepen pen, altijd lezenswaard, altijd een bron van intellectueel genot.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.