Leen Charles

Leen Charles (Ieper, 1960) is gepassioneerd door archieven en poëzie. Zij studeerde middeleeuwse geschiedenis en volgde een universitaire vervolgopleiding tot archivaris. Ze was werkzaam als stadsarchivaris in Gent waar zij haar historische passie in tal van publicaties kan botvieren. In 1987 werd ze met het gedicht Japanse kers laureate van de Hamse Lente. Met haar debuutbundel Ancien Regime (Uitgeverij P, 2011) liet Charles de buitenwereld ook in haar poëtische passie delen.

Verschenen boeken