Kristin Van den Eede

Kristin Van den Eede (Dendermonde, 1981) was studente Germaanse Filologie te Gent.
In Deus ex Machina, Gierik/Nieuw Vlaams Tijdschrift en Gedichten 2000 (Davidsfonds/Literair) verscheen reeds werk van haar. Dat haar poëzie veel bijval geniet, bewijst het lijstje bekroningen: o.a. de internationale Ambrozijnwedstrijd voor Poëzie 1999 en de Soetendaelle Poëzieprijs 1999 en 2000.

Verschenen boeken