Karel Jonckheere

Karel Jonckheere (Oostende 1906-Rijmenam 1993) was Vlaams dichter, prozaschrijver, criticus en vertaler. Naast schrijver was hij literair adviseur van het Ministerie van Cultuur en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde. Hij werd tweemaal bekroond met de jaarlijkse Staatsprijs voor poëzie: eerst met de retrospectieve bundel Zout op zee (1946) dat het eerste deel van zijn oeuvre afrondt, later opnieuw met Van zee tot schelp (1956).

Verschenen boeken