Jozef Deleu

Jozef Deleu (1937) publiceerde poëzie, lyrisch proza en cultuurpolitieke essays. Hij stichtte op twintigjarige leeftijd het tijdschrift Ons Erfdeel en was er vijfenveertig jaar lang hoofdredacteur van. Hij is ook samensteller van het Groot Verzenboek en hoofdredacteur van Het Liegend Konijn, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. In 2007 verscheen een omvangrijke keuze van zijn werk onder de titel Het gaat voorbij.

Verschenen boeken