Joris Gerits

Joris Gerits (Vilvoorde, 1943) promoveerde in 1980 tot doctor in de Germaanse filologie op een proefschrift over Hugues C. Pernath. Hij is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde en taalvaardigheid aan de UA. Hij is redacteur van Streven en werkt als literair criticus en essayist mee aan o.a. Poëziekrant, De Leeswolf en Ons Erfdeel. In 2007 publiceerde hij het bejubelde dagboek 365. Fuga is zijn debuut als dichter.

Verschenen boeken