Eugeen van Oye

Eugeen van Oye werd geboren op 3 juni 1840 in een artistiek milieu te Torhout. Hij werd bekend als de leerling van Guido Gezelle, met wie hij een romantische vriendschapsrelatie kende. Van deze zielsverwantschap tussen de grote Vlaamse dichter-priester en de jonge dichter in spe getuigde hun correspondentie die vele gedichten bevatte, waaronder het bekende Dien avond en die rooze.
Later studeerde Van Oye geneeskunde in Leuven. In 1871 werd hij arts in Oostende. Zijn debuutbundels Vonken en Stralen en In ’t Blauw gaven hem literaire erkenning: in 1905 werd hij lid van de Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde in Gent.
De Eerste Wereldoorlog ging niet ongemerkt aan hem voorbij: hij verloor zijn zoon en werd zelf van aktivisme beschuldigd. Enkele jaren voor zijn dood verhuisde hij van Oostende naar Gistel, waar hij op 4 juni 1926 stierf.

Verschenen boeken