Carlo Heyman

Carlo Heyman (Brasschaat, 1920 – Leuven, 1994) was een tijdlang leraar te Bukavu (voormalig Belgisch Congo), doctoreerde nadien in 1965 met een iconologische studie over de homerische helden en bouwde als hoogleraar (1965-1985) de richting Hedendaagse Kunst uit aan de K.U.Leuven.
Hij was auteur-samensteller van meer dan honderd schooluitzendingen voor de BRT-radio en televisie. In de periode 1973-1977 was Heyman nationaal voorzitter van het Davidsfonds. Een sterk gewaardeerde bloemlezing poëzie van zijn hand verscheen in 1985 onder de titel Mergtekens. In 1993 volgde Kwartet van Lustra.

Verschenen boeken