Publicatiedatum

24/11/2016

ISBN

978-94-92339-08-9

 24,50

Poésie complète/ Verzamelde gedichten

Auteur: Guy Vaes Bart Vonck

“De waarneming is als een pauw die ons opeens verrast met de weelderige tooi van zijn staart. De waarneming gaat open, en op dat ogenblik begint de schepping van een literaire tekst.” Zo schrijft Bart Vonck over het genie van Guy Vaes, wiens werken hij verzamelde en vertaalde. Schrijfsels uit zijn gehele oeuvre ko-men aan bod, waaronder ook onuitgegeven gedichten en teksten waarin Vaes over zijn poëzie reflecteert. Hij is een filosofisch dichter, verzonken in mijmeringen over vervreemding en het verschil tussen waarneming en ervaring, essentie en existentie. Met krachtige, gebalde beelden verkent hij zijn diepste overpeinzingen en de realiteit rondom hem.

Wederom brengen de meesterlijke vertalingen van Bart Vonck een talentvolle schrijver onder de aandacht.

 

Knipsel

De Farao

 

De steen die ouder is dan sterven

Sluit mijn naam aan alle kanten in

Pakt van me af het weinige dat ik je nog wou zeggen.

 

Ben ik zo diep van gedaante veranderd

Dat die schaduw de mijne

Een standbeeld is geworden?

Le Pharaon

 

La pierre qui a passé l’âge de mourir

Cerne mon nom de toute part

M’ôtant le peu que j’eusse encor aimé te dire.

 

Ai-je subi une si profonde mue

Pour que cette ombre la mienne

Soit celle d’une statue?

Over de auteur

Guy Vaes (1927-2012), écrivain francophone d’Anvers, a écrit des romans, des essais et des poèmes. Il était aussi photographe et membre de l’Académie Royale. Il publie son premier recueil de poésie en 1952. Pendant toute sa vie il restera un poète parcimonieux et exigeant. Vaes part du périssable qui est néanmoins en état de se rallumer. Il met l’accent sur l’importance du visible. Chez Vaes la perception est comme un paon qui brusquement nous surprend par la parure luxueuse de sa queue.

Bart Vonck est poète, critique et traducteur de poésie. Dans ce livre il réunit pour la première fois la Poésie Complète de Guy Vaes, et sa traduction néerlandaise. Il s’agit d’une édition critique et annotée, suivie d’un long essai et de textes du poète sur sa poésie.

Guy Vaes (1927-2012) was een in het Frans schrijvende Antwerpse romancier, essayist en dichter. Hij was ook fotograaf en lid van de Franstalige Koninklijke Academie. In 1952 publiceert hij zijn eerste bundel. Vaes is altijd een spaarzaam en veeleisend dichter gebleven. Hij vertrekt van het vergankelijke dat plots kan oplichten. Hij benadrukt het belang van het zichtbare. Bij Vaes is de waarneming als een pauw die de lezer opeens verrast met de luxueuze tooi van zijn staart.

Bart Vonck is dichter, criticus en poëzievertaler. In dit boek verzamelt hij voor het eerst de Verzamelde Poëzie van Vaes en de Franse versie ervan. In deze tweetalige, kritische en geannoteerde uitgave staat ook een lang essay en teksten van de dichter over zijn poëzie.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.