Yella Arnouts

Dat Yella Arnouts (Antwerpen, 1959) thuishoort in de literaire wereld staat buiten kijf. Ze is docente Literaire Analyse aan de Artemis Hogeschool en verdiende haar strepen als kenner. Zij publiceerde gedichten, essays en recensies in o.a. Het Liegend Konijn, Deus ex Machina, De Leeswolf, Vlaanderen, Poëzierapport en Ons Erfdeel. Een buitengewoon inzicht in literaire vaardigheden, een diepe kennis van taal en haar mogelijkheden zijn de vruchtbare bodem voor haar prachtige dichtbundels. Haar opgemerkt debuut Men schort wat op verscheen in 2011.

Verschenen boeken