Martialis

Martialis, in maart geboren en niet vies van eigendunk, geniet een traditionele Romeinse opvoeding en vestigt zich rond 64 in het turbulente Rome. Met de populaire Martialis bereikt het Latijnse spotepigram zijn hoogtepunt. Zijn poëzie wordt verslonden tot in Brittannië.

Verschenen boeken