Alfred Warrinier

Alfred Warrinnier (Brugge, 1938) is wiskundige en professor aan de KULeuven. Hij werd beïnvloed door de Universitas-gedachte en door filosofen als Dewaelhens en Ladrière. Na een lange incubatietijd en veel bezinning rond klassieke en hedendaagse literatuur, met een grote voorliefde voor de Midden-Europese schrijvers en denkers, waagt hij zich als jonge vijftiger aan eigen creatief werk.

Zijn devies heeft hij aan Hermann Broch ontleend: “Dichten und Erkennen, Erkennen und Handeln”. Dus moet de scheppende kracht van de poëzie verzoend worden met de kennende kracht van de wetenschap en verenigd worden tot een actie. Voor hem is dit handelen nooit veraf van de zoektocht naar het uiteindelijke inzicht en begrijpen, het onderwerp van zijn poëtisch werk.

In Het Innerlijke van de Cirkel en Porismen wordt nog gepeild hoe de wetenschappelijke kennis kan geënt worden op de menselijke ziel, hoe de verwondering ook de wiskunde kan treffen. In de latere bundels Zo dicht bij Aanwezigheid en Bijna Nabij wordt de dichter een pelgrim die aan mens en dier en plant ootmoedig vraagt wat de zin van dit alles is, hoe de Andere door dit alles tot hem spreekt.

Verschenen boeken